Leader-periaatteiden ja hallintomallin arviointi

MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttivat Maa- ja metsätalousministeriölle maaseudun paikallisen kehittämisen Leader-toiminnan eli Leader-periaatteiden toteutumisen ja hallintomallin arvioinnin paikallisesti, alueellisesti ja kansallisella tasolla. Arvioinnin tiedonkeruussa käytetiin dokumentti- ja indikaattorianalyysin lisäksi kyselyjä (6 kpl), haastatteluja, fokusryhmiä, työpajoja ja havainnointia. Arvioinnin avulla saatiin kattava näkemys Leader-periaatteiden ja hallintomallin toimivuudesta, lisäarvosta ja kehittämiskohteista. Arvioinnin tuloksista viestittiin laajasti mm. webinaarin, podcastin ja eri tilaisuuksien avulla.

Linkki raporttiin http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-020-5

Tutkijat Sari Rannanpää (MDI) ja Torsti Hyyryläinen (Ruralia-instituutti) analysoivat arvioinnin tuloksia ja Leader-toiminnan tulevaisuudennäkymiä podcastissa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan