Lapin asuntomarkkinoiden selvitys – selvitys ja kehittämissuunnitelma asumisen ja asuntotuotannon nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista Lapissa

Selvityksessä kartoitettiin ja analysoitiin rakentamiseen liittyvät tiedot sekä maapoliittiset ohjelmat ja -keinot. Työssä selvitettiin asuinalueet vetovoimatekijät tutkimuskunnissa sekä kerättiin asukkaiden ja kiinteistönvälittäjien kokemuksia vetovoimaisimmista asuinalueista ja asuntotyypeistä sähköisellä kyselyllä. Taustatiedoiksi koottiin tiedot asuntotarjonnan ja -rakentamisen määrästä, -jakaumasta sekä vanhojen asuntojen myyntiä koskevista tiedoista. Lisäksi kartoitettiin alueella olevia innovatiivisia asumisratkaisuja. Työn aikana määriteltiin asukasprofiilit, muuttoliike, monipaikkaisen asumisen ja tietotyön merkitys asuntotuotannossa sekä selvitettiin elinkeino- ja palvelusektorin näkemys työntekijöiden asuntotarpeesta. Työssä selvitettiin myös asuntorahoitukseen liittyvät reunaehdot ja tunnistettiin asumiseen liittyvät keskeiset säädökset ja niiden muutokset. Työssä tehtiin aineistoanalyysi sekä puhelinhaastatteluja ja järjestettiin yhteensä kolme työpajaa. Tuotoksena syntyi kuntakohtaiset tietokortit.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan