Lapin asuntomarkkinoiden selvitys – selvitys ja kehittämissuunnitelma asumisen ja asuntotuotannon nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista Lapissa

Selvityksessä kartoitetaan ja analysoidaan rakentamiseen liittyvät tiedot sekä maapoliittiset ohjelmat ja -keinot. Työssä selvitetään asuinalueet vetovoimatekijät tutkimuskunnissa sekä kerätään asukkaiden ja kiinteistönvälittäjien kokemuksia vetovoimaisimmista asuinalueista ja asuntotyypeistä sähköisellä kyselyllä. Taustatiedoiksi on koottu tiedot asuntotarjonnan ja -rakentamisen määrästä, -jakaumasta sekä vanhojen asuntojen myyntiä koskevista tiedoista. Lisäksi kartoitetaan alueella olevia innovatiivisia asumisratkaisuja. Työn aikana määritellään asukasprofiilit, muuttoliike, monipaikkaisen asumisen ja tietotyön merkitys asuntotuotannossa sekä selvitetään elinkeino- ja palvelusektorin näkemys työntekijöiden asuntotarpeesta. Työssä selvitetään myös asuntorahoitukseen liittyvät reunaehdot ja tunnistetaan asumiseen liittyvät keskeiset säädökset ja niiden muutokset. Työssä tehdään aineistoanalyysia sekä puhelinhaastatteluja ja järjestetään yhteensä kolme työpajaa. Tuotoksena syntyy kuntakohtaiset tietokortit.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan