Kunteko-ohjelman ulkoinen loppuarviointi

Vuonna 2015 käynnistynyt Kunteko 2020 -ohjelma oli KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämisohjelma, jossa tarjottiin kuntaorganisaatioille tukea ja työkaluja työelämän kehittämiseen ja muutoksenhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Kunteko -ohjelman tavoitteena oli edistää kuntatyön tuloksellisuutta, kuntaorganisaatioiden työelämän laatua sekä tuoda esille kehittämistyön tuloksia ja oppeja. Ohjelman päättyessä vuonna 2020, MDI toteutti Kunteko ohjelman loppuarvioinnin. Arviointityössä tunnistettiin ja arvioitiin Kunteko -ohjelman tuloksia ja vaikutuksia suhteessa ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin sekä käytössä oleviin resursseihin. Lisäksi arvioitiinohjelman vaikuttavuutta ja lisäarvoa, nostettiin esiin toimivia ja vaikuttavia toimintakäytäntöjä sekä tuettiin kehittämistyön jatkoa ohjelman päättymisen jälkeen ja tuotettiin asiaan liittyen
kehittämissuosituksia. Arvioinnin tarkastelua toteutettiin kolmesta eri näkökulmasta: kuntien ja työyhteisöjen taso, ohjelman hyödyt ja vaikutukset valtakunnallisesti sekä ohjelman toteutuksen ja sen tarjoamien palvelujen arviointi.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan