Kulttuurin aluetietoperustan pilotointi

MDI tuki ja sparrasi Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa hankkeessa kulttuurin aluetietoperustan pilotointia viiden maakunnan kanssa. Kulttuuritietoperustan kehittäminen on tunnistettu sekä kansallisesti että alueellisesti tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Kulttuuripolitiikan alalla on saatavissa tilasto- ja tutkimustietoa, mutta tieto on hajallaan ja erityisesti kulttuurin alueellinen tietoperusta ei ole kattava suhteessa siihen kohdistettuihin tarpeisiin. Pilotoinnissa testattiin MDI:n ja Taideyliopiston vuonna 2018 tekemässä esiselvityksessä ehdotettujen tietolähteiden kokoamista maakuntien kanssa, käytiin keskustelua alueen kulttuuritoimijoiden kesken tietoperustan kehittämisestä ja tulkitaan koottua kulttuurin tilasto- ja seurantatietoa. Pilottien avulla hiottiin kulttuurin alueellisen tilannekuvan viitekehystä sekä tuotettiin kansalliseen kulttuuripolitiikan tietoperustan kehittämiseen kehittämisehdotuksia alueellisesta näkökulmasta.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan