Kulttuurin aluetietoperusta

Meneillään olevat hallinnon muutokset ja politiikkatoimien vaikuttava toteutus ja tietoperusteinen kehittäminen edellyttävät vahvaa ja tarkkaa tietopohjaa sekä tilannekuvaa alueiden kehityksestä. Vahvaa aluetietoperustaa tarvitaan niin OKM:n kulttuuripolitiikan strategian 2025 toteuttamisessa kuin taide- ja kulttuuripolitiikan alueellisuutta koskevien suuntaviivojen laatimisessa. Tietoa tarvitaan myös maakuntauudistuksen pyörteissä*. Kulttuurin aluetietoperustan kehittämisen esiselvityksessä kartoitettiin tärkeimmät tietolähteet sekä puutteet tietolähteissä kulttuurin aluetietoperustan kokoamiseksi. Työssä luotiin kahden esimerkkialueen kautta malli siitä, mitä tietoja ja indikaattoreita tarvitaan ja millä tavoin ne tulee esittää, jotta voidaan luoda kattava kuva kulttuurin merkityksestä ja vaikuttavuudesta alueilla. MDI:n kumppanina työssä toimi Taideyliopisto. Työ valmistui elokuussa 2018, ja sen tilasi opetus- ja kulttuuriministeriö. *Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan