Posiva Solutions Oy, Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen aluetaloudelliset vaikutukset

MDI toteutti yhdessä Kaupunkitutkimus TA:n kanssa Posiva Solutions Oy:lle analyysin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen aluetaloudellisista vaikutuksista. Näkökulmana oli erityisesti laitosten suunnittelun, rakentamisen ja tuotannon työllisyysvaikutukset ja niiden alueellinen kohdentuminen. Fokuksessa oli aikaisempien vaikutusten ja tehtyjen vertailujen validointi tuoreimpien tietojen pohjalta, tietojen päivitys viimeisimmän saatavilla olevan tiedon perusteella sekä erityisesti laajemmat, koko maata koskevat vaikutukset. Tarkastelu ulottuu vuoteen 2040.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan