Kaupunkipolitiikan tiekartan päivitys

Maaliskuussa 2015 valmistui ensimmäinen kaupunkipolitiikan tiekartta ”Onko maallamme malttia kaupungistua?”. Raportti toimi hallitusohjelmakeskustelujen taustamateriaalina. Kaupunkien rooli kasvun luojina ja elinvoiman vahvistamisessa on uudelleen jäsentymässä uusien maakuntien muodostamisen myötä. Työn tuloksena syntyi raportti, joka sisältää parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon pohjautuvan kuvauksen Suomen kaupungistumisen näkymästä ja konkreettisen toimintaohjelman edessä olevan kaupunkirakentamisen edellyttämistä toimista Suomen keskeisimmillä kaupunkiseuduilla ja -vyöhykkeillä. Erityinen huomio kiinnitettiin kaupunkien rooliin, uudistuvaan työnjakoon eri toimijoiden välillä ja tulevaisuuden infrainvestointien rahoitukseen. Toteutus perustui jälleen klubimuotoiseen työskentelyyn kevään 2016 aikana. Työn tilaajia olivat Rakennusteollisuus, Rakennustietosäätiö, SAK, Rakennusliitto ja Hypo-pankki. Lisäksi työhön osallistuivat Espoon, Hämeenlinnan, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Turun kaupungit.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan