Kaupunginosavisio: Länsi-Herttoniemi, Herttoniemenranta, Roihuvuori

Herttoniemen kaupunginosavisio oli kokeiluhanke, jossa suunnittelijat ja alueen asukkaat loivat yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta. Visiotyön taustalla oli asukkaiden sitoutuminen osallisuuden kehittämiseen ja tarve löytää uusia toimintamalleja kaupunkiympäristöä koskevien virastojen yhdistyttyä yhdeksi toimialaksi. Visioprosessi mahdollisti osallistumisen oman arjen ympäristön pitkän tähtäimen suunnitteluun sekä loi uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa kaupunkikehittämiseen. Kaupunginosavisio työstettiin kevään aikana avoimissa visioilloissa. Työn tuloksena syntyi jaettu käsitys siitä, millainen on tulevaisuuden Herttoniemen kaupunginosa ja miten tuo tulevaisuus voidaan saavuttaa. Visiotyö kytkeytyi kolmeen alueella käynnistyvään kaupunkiympäristöä koskevaan hankkeeseen: 1) koulujen, päiväkotien, nuorisotilojen ja muiden julkisten tilojen tarpeen kartoittamiseen; 2) katujen, puistojen ja viheralueiden suunnitteluun; 3) Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamiskaavan suunnitteluperiaatteiden laatimiseen. Herttoniemen visio ulottuu noin vuoteen 2030. Visiotyö tehtiin vuoden 2018 aikana. Kevään ja loppukesän aikana järjestetään neljä kaikille avointa visioiltaa sekä sähköinen kysely.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan