Kaukajärvi-Annalan kaupunginosavisio

Tampereen kaupunki toteuttaa Kaukajärvellä ja Annalassa kaupunginosaohjelman vuosina 2023–2025. Ohjelman ydin on edistää alueen vetovoimaisuutta ja hyvinvointia vauhdilla kehittyvässä kaupungissa. MDI, FCG ja Uusi kaupunki -kollektiivi laativat kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa  yhteiskehittämiseen perustuvalla prosessilla kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet, kehittämistarpeet ja kehitystyön tarkoituksenmukaisimmat suunnat. Visiotyöhön osallistui yhteensä noin 2000 asukasta ja 100 toimijaa.

Työ jakaantui kolmeen päävaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa koottiin eri tietolähteistä yhteen tilannekuva Kaukajärven ja Annalan kehityksen suunnasta. Toisessa vaiheessa laadittiin työpajoissa yhdessä paikallisyhteisön kanssa visiotyön kärjet. Lopuksi kaupunginosavisio koottiin yhteen havainnollistavaksi kokonaisuudeksi ja laadittiin sitä tukeva toimenpideohjelma. Valmis kaupunginosavisiotyö toimenpideohjelmineen toimii poikkihallinnollisena työkaluna ja ohjenuorana Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmatyön edistämisessä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan