Kaukajärvi-Annalan kaupunginosavisio

Tampereen kaupunki toteuttaa Kaukajärvellä ja Annalassa kaupunginosaohjelman vuosina 2023–2025. Ohjelman ydin on edistää alueen vetovoimaisuutta ja hyvinvointia vauhdilla kehittyvässä kaupungissa. MDI, FCG ja Uusi kaupunki -kollektiivi toteuttavat kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa on tarkoitus yhteiskehittämiseen perustuvalla prosessilla yhdessä asukkaiden, toimijoiden ja kaupungin hallintoyksiköiden kanssa kirkastaa alueen vahvuudet, ominaispiirteet, kehittämistarpeet ja kehitystyön tarkoituksenmukaisimmat suunnat.

Työ jakaantuu kolmeen päävaiheeseen. Ensimmäisessä kootaan eri tietolähteistä yhteen tilannekuva Kaukajärven ja Annalan kehityksen suunnasta. Toisessa laaditaan työpajoissa yhdessä paikallisyhteisön kanssa visiotyön kärjet. Lopuksi kaupunginosavisio kootaan yhteen havainnollistavaksi kokonaisuudeksi ja laaditaan sitä tukeva toimenpideohjelma. Tavoitteena on, että valmis kaupunginosavisiotyö toimenpideohjelmineen toimii poikkihallinnollisena työkaluna ja ohjenuorana Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmatyön edistämisessä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan