Kansallisen aluekehittämisen toimintamallin arviointi

Arvioinnin päätavoitteena oli tuottaa ja analysoida aluekehittämisen toimintamallia koskevaa tietoa eduskunnan selontekoa ja toimintamallin kehittämistä varten. Tarkastelu ulotettiin kaikille aluekehittämisen toimintamallin osa-alueille, eli aluekehittämispäätökseen, aluekehittämiskeskusteluihin sekä aluekehittämisen kansalliseen koordinointiin ja yhteensovittamiseen. Arvioinnissa tuotettiin näkemys siitä, miten aluekehittämisen instituutioita on mahdollista ja tulisi suunnata muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvioinnin painopiste oli lain toimeenpanon muutos- ja kehittämistarpeissa. Aluekehittämisen toimintamallin arvioinnissa keskeisenä elementtinä oli ns. politiikkajohdonmukaisuus. Työ tehtiin yhteistyössä Spatian kanssa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan