Kansallisen aluekehittämisentoimintamallin arviointi

Arvioinnin päätavoitteena on tuottaa ja analysoida aluekehittämisen toimintamallia koskevaa tietoa eduskunnan selontekoa ja toimintamallin kehittämistä varten. Tarkastelu ulotetaan kaikille aluekehittämisen toimintamallin osa-alueille, eli aluekehittämispäätökseen, aluekehittämiskeskusteluihin sekä aluekehittämisen kansalliseen koordinointiin ja yhteensovittamiseen. Arvioinnissa tuotetaan näkemys siitä, miten aluekehittämisen instituutioita on mahdollista ja tulisi suunnata muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvioinnin painopiste on lain toimeenpanon muutos- ja kehittämistarpeissa. Aluekehittämisen toimintamallin arvioinnissa keskeisenä elementtinä on ns. politiikkajohdonmukaisuus. Työ tehdään yhteistyössä Spatian kanssa ja se valmistuu helmikuussa 2024.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan