Kansallinen sidosryhmäkysely uuden innovaatiopoliittisen ohjelmainstrumentin (INKA) valmisteluun

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle laajahkon valtakunnallisen sidosryhmäkyselyn uuden innovaatiopoliittisen ohjelman valmistelun tueksi kesäkuussa 2012. Kysely toteutettiin ZEF-järjestelmällä, ja se lähetettiin noin 1 700 vastaajakandidaatille eri puolilla Suomea. Vastausaika oli rajattu yhteen viikkoon ja määräaikaan mennessä saatiin 739 vastausta (vastausprosentti 43,2 %). Tulokset esiteltiin uutta ohjelmaa valmistelevan työryhmän kokouksessa 21.6.2012. Lisäksi kyselyyn osallistuneille alueille lähetettiin omaa aluettaan koskeva alueellinen tulososio.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan