Kainuun kunnille puu- ja hybridirakentamisen strategioiden laadinta

Puurakentaminen on nostettu yhä useampiin valtakunnallisiin ohjelmiin, tiekarttoihin ja toimenpidelinjauksiin. Puurakentaminen on osa kestävyyssiirtymää ja ilmastovelvoitteiden saavuttamisen edellyttämiä keinoja hiilineutraalisuuden ja ympäristökestävän Suomen tulevaisuutta. Kainuun kunnat ovat tarttuneet teemaan ja osana Kainuun metsäbiotalouden uusi ekosysteemi -hanketta luodaan yhdessä Kainuun kuntien kanssa kuntakohtaiset puu- ja hybridirakentamisen strategiat.

Puu- ja hybridirakentamisen strategioiden valmistelutyö lähti liikkeelle kuntien edustajille järjestetyllä strategiatyöhön lähetekeskustelulla, jossa pohdittiin, miten puu- ja hybridirakentaminen näkyy tällä hetkellä kunnissa ja kuinka niiden edistäminen voisi tukea kuntien strategioita jatkossa. Kevään aikana MDI haastattelee Kainuun kuntajohtajia ja keskeisten sidosryhmien edustajia näkemyksistä kunkin kunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta puurakentamisen saralla. MDI toteuttaa sähköisen kyselyn kainuulaisille puurakentamisen toimijoille ja sidosryhmille, jolla täydennetään haastattelujen avulla saatua tietoa. Dokumentti-, kysely- ja haastatteluanalyysien pohjalta muodostetaan strategialuonnokset, joita kehitetään Kainuun kuntien kanssa puurakentamisen tulevaisuustyöpajoissa. Alkukesästä toteutetaan jalkautuswebinaari, jossa esitellään ja keskustellaan strategioista. Työstäminen jatkuu syksyllä, ja strategioiden on tarkoitus valmistua viimeistään marraskuussa 2022, jolloin jokaisella Kainuun kunnalla on oma puu- ja hybridirakentamisen strategia.

MDI:n tiimiä työssä täydentävät metsänhoitaja, eMBA ja neuvonantaja Eila Valtanen sekä TTM, yrittäjä ja puualan asiantuntija Tuulikki Huusko.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan