Jyväskylän kaupungin yritystonttien ja kaavoituksen tilannekuvaselvitys

MDI toteutti selvityksen, jonka tarkoituksena on tarkastella Jyväskylän yritystonttien ja -alueiden potentiaalia suhteessa verrokkikaupunkeihin. Työssä laadittiin arvio Jyväskylän yritystonttipotentiaalista ja -kysynnästä sekä pohja kaupungin yritystonttitavoitteille seuraavaksi viideksi vuodeksi. Lisäksi työssä tunnistettiin yritysten toimialakohtaisia tarpeita liittyen sijoittutumiseen. Selvityksen perusteella kehitetään kaupungin käytänteitä yritystonttien ja -alueiden kehittämisessä, kaavoituksessa, myynnissä ja markkinoinnissa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan