Järvenpään osa-alueittainen ennuste

MDI mallinsi Järvenpään tulevaa väestönkehitystä kahdessa skenaariossa vuosien 2022-2040 aikana sekä koko kunnan että kunnan sisäisillä osa-alueilla. Työ aloitettiin kevyellä toteutuneen kehityksen tarkastelulla. Ennusteessa kaksi eri skenaariota mallinsivat eri aikoihin sijoittuvan asuntotuotannon vaikutusta kunnan väestönkehitykseen ennustejakson aikana. Osa-aluetason ennusteessa mallinnettiin kunnan sisällä tulevaa väestönkehitystä, joka huomio eri osa-alueiden ominaispiirteet sekä tulevan asuntotuotannon määrän ja rakenteen vaikutukset eri alueiden väestönkehitykseen. Lopputuloksena syntyi osa-aluetason ennuste, jota hyödynnetään esimerkiksi koulutuspalveluiden, kunnallistalouden sekä asuntotuotannon suunnittelussa. Työ raportoitiin PowerPoint-raporttina.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan