Jämsän alueen rakennuskannan asumispotentiaalin selvitys

Asumisen palvelut ovat Jämsän kehittymisen prioriteeteissä korkealla. Asumisen kehittäminen tarkoittaa koko asumispalvelujen prosessien uudelleen tarkastelua, uusien toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä tiivistä yhteistyötä niin yksityisen kuin julkisen asumisen toimijoiden kanssa. Jämsän kaupungin vetämässä ja Keski-Suomen liiton rahoittamassa SASU-hankkeessa (Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista) Jämsään tavoitellaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja Jämsään siirtyvää työntekoa. Osana hanketta selvitettiin Jämsän alueen rakennuskannan ja maankäytön nykytilaa sekä niiden potentiaalia uudistua asumisen tuleviin tarpeisiin.

FCG ja MDI toteuttivat Jämsän kaupungille selvityksen, jonka tavoitteena oli:
• Jämsän alueen asuntomarkkinoiden nykytilanteen kartoittaminen
• Edistää rakennuskannan päivittämistä tai käyttötarkoituksen muutosta ja näin edistää Jämsään muuttoa
• Kaavoituksen ja maankäytön kilpailukykytekijöiden ja tulevaisuuden mahdollisuuksien selvit-täminen
• Tarkastella resurssiviisasta asumista kestävyyden, ekologisuuden, muuttuvien tarpeiden ja viihtyvyyden näkökulmista
• Tunnistaa ja esitellä innovatiiviset asumisen, maankäytön ja rakennuskannan uudentamisen ratkaisut
• Selvittää asuinpaikan valintaan ja muuttohalukkuuteen vaikuttavat tekijät, ja valintoja ohjaavat arvot
• Tunnistaa edellisten perusteella kehittämiskohteet, joihin on mahdollista kaupungin omin toimin vaikuttaa

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan