Innovaatioympäristöselvitys

Sipilän hallituksen aikaisen maakunta- ja sote-uudistuksen* sekä samaan aikaan muutoksessa olevan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän johdosta on yhä suurempi tarve ymmärtää innovaatioympäristöjen ja -ekosysteemien muodostumista, ominaisuuksia ja menestystekijöitä ja toimintaa. Muuttuvien rakenteiden ohella yhä tärkeämmäksi on tullut ymmärtää ja tarkastella innovaatioympäristöjen toimijoita, niiden kyvykkyyksiä ja verkostomaisen yhteistoiminnan dynamiikkaa. TKI-toiminnan vaikuttavuus paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla riippuu kuitenkin lopulta toiminnan ja toimijoiden vuorovaikutuksen laadusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvitystyössä pureuduttiin siihen, miten eri tyyppiset innovaatioympäristöt syntyvät, millaisia menestystekijöitä niissä on tunnistettavissa sekä mitä niiden toiminnasta on opittavissa tulevaisuutta varten. Selvityksessä tarkasteltiin myös sitä, eroavatko esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan innovaatioympäristöt muiden alojen vastaavista. Sosiaali- ja terveysalan lisäksi työssä tarkasteltiin kiertotalouteen, muotoiluun sekä informaatio- ja viestintäalaan liittyviä ekosysteemejä. Selvitys tuotti tietoa innovaatioympäristöjen kehittämiseksi sekä maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden ja uudistukseen liittyvän TKIO-muutosohjelman työn tukemiseksi. Selvitys toteutettiin hyödyntäen dokumenttianalyysin menetelmiä, haastattelemalla valittujen innovaatioympäristöjen toimijoita sekä näille suunnatulla kyselyllä. MDI:n kumppanina selvityksessä toimi 4FRONT. Selvitys: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161808

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan