Hämeenlinnan osa-alueittainen väestöennuste

MDI toteutti Hämeenlinnan kaupungille osa-alueittaisen väestöennusteen, jossa ennakoitiin kolmen väestöskenaarion välityksellä Hämeenlinnan kaupungin tulevaa väestönkehitystä vuosien 2020-2040 aikana erilaisista näkökulmista. Koko kaupungin väestöskenaariot vietiin Hämeenlinnan sisäisille ennustealueille, joissa huomioitiin esim. kaavoituksen vaikutus väestönkehityksen paikantumiselle. Ennuste perustui MDI:n väestöennusteeseen ja tämän pohjalta tehtyyn osa-alueittaisten ennusteiden menetelmään. Osa-alueittainen ennuste ja tämän taustaksi tehty kunnan väestönkehityksen osa-alueittainen analyysi paljasti kaupungin huomattavat väestönkehityksen erot alueiden välillä sekä kantakaupungin koko kuntaa merkittävästi vahvemman veto- ja pitovoiman, mutta myös toisaalta liitoskuntien heikon aseman. Tuleva väestönkehitys kuvasi kaupungin keskustan vahvaa asemaa ja kykyä säilyä kasvavana myös tulevaisuudessa. Ennusteesta esille nousevat demografiset muutokset hyödyttävät kaupungin eri toimialoja esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnissa sekä laajemmin kunnan tulevaisuuden haasteiden (ja mahdollisuuksien) hahmottamisesta. Osana työtä tulokset esiteltiin Hämeenlinnan kaupunginvaltuustolle.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan