GigaVaasa -alueen vaikuttavuusanalyysi

MDI toteutti yhdessä Kaupunkitutkimus TA:n kanssa GigaVaasa -alueen vaikuttavuusanalyysin. Työn päätavoitteena oli tuottaa tietoa ja selkeä analyysi Vaasan ja Mustasaaren rajalle suunnitellusta GigaVaasa -alueen hankekokonaisuuden ja investointien aluetalousvaikutuksista. Työssä selvitettiin ja analysoitiin GigaVaasa -alueelle rakentumassa olevaa akkuarvoketjun keskittymän vaikuttavuutta alueellisesti ja kansallisesti. Työssä otettiin huomioon Vaasan paikalliset erityispiirteet. Selvitystyön tavoitteena oli tukea GigaVaasa -työtä. Selvitys perustuu aluetaloustieteelliseen viitekehykseen ja GigaVaasa -toimijoilta kerättyihin lähtötietoihin. Tiedoissa on nojauduttu ensisijaisesti toimijoiden itsensä luovuttamiin lähtötietoihin investoinneista. Selvityksessä arvioitiin GigaVaasa -alueen hankekokonaisuuden välittömiä ja välillisiä vaikutuksia työllisyyteen, tuotokseen (ja arvonlisäykseen) ja verotuloihin sekä vaikutusten alueellista kohdentumista sijaintialueelle (Vaasan seutu) ja koko maahan. Arviointimenetelminä käytettiin panos-tuotos-malleja.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan