Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu

Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu sisälsi neljä skenaariovaihtoehtoa ja niiden varautumissuunnitelmat. Lisäksi luotiin maakunnan toimijoiden yhteinen tulevaisuuden visio vuoteen 2040. Työ toteutettiin vuorovaikutteisena prosessina sisältäen viisi laajaa työpajaa, joista kolme keskittyi tarkastelemaan osaamiseen, yhteistyöhön sekä uusiutumiseen liittyviä muutosajureita maakunnassa. Lisäksi työskenneltiin yhdessä virtuaalipajassa. Maakuntavaltuustolle järjestettiin oma tulevaisuuseminaari. Tulevaisuustarkasteluun osallistumiseen hyödynnettiin laajasti myös maakunnassa käynnissä olevia prosesseja. Työssä kerättiin myös näkemyksiä skenaarioista myös nuorilta lappeenrantalaisen lukion yhteiskuntaopin tunnille suunnatun ryhmätyöskentelyn avulla. Työ pohjautui tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin (mm. tulevaisuustaulukko) sekä keskenäistä ymmärrystä lisääviin vuorovaikutusmenetelmiin, kuten Erätauko-dialogiin. Raportti: https://www.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2020/11/Etela-Karjala_tulevaisuustarkastelu_2040_raportti__28.10.2020_FINAL.pdf

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan