Alueellistamisstrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatuki

Alueellistamisella tarkoitetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Nykymuotoinen alueellistaminen on aloitettu tämän vuosituhannen alussa ja sitä koordinoidaan, seurataan ja kehitetään valtiovarainministeriön johdolla. Valtiovarainministeriö käynnisti loppuvuodesta 2019 alueellistamisen uusien strategialinjausten valmistelun. Prosessissa uudistettiin linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla virastojen tehtävien toteuttamiseksi ja kansalaisten ja yritysten palvelemiseksi sekä mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää. Hankkeessa valmistellut linjaukset toimivat alueellistamista koskevan lainsäädännön uudistamisen pohjana. MDI keräsi tietopohjan linjausten valmistelun pohjaksi. Pohja-aineisto sisälsi kattavan, tilastoaineistoon pohjautuvan tarkastelun Suomen maakunnittaisista toimintaympäristöistä sekä yhteenvedon kirjallisuus- ja dokumenttikatsauksesta. MDI oli mukana fasilitoimassa tilaisuuksia alueellisella kierroksella, joka toteutettiin suuralueittain vuoden 2020 tammikuussa. Lisäksi toteutettiin vuorovaikutteinen sidosryhmätyöskentely sähköisesti Innoduel-työkalulla. Innoduel on pelinomainen kyselytyökalu, jonne koottiin erilaisia alueellistamistrategian linjausluonnoksia, joita vastaajat arvottivat. Osana prosessia MDI oli mukana fasilitoimassa valtionhallinnon korkeakouluharjoittelijoille suunnattua ajatushautomoa. Lisäksi järjestettiin kansallinen päätöstilaisuus, joka poikkeusoloissa päädyttiin 13.3. järjestämään päivän varoitusajalla virtuaalisena. Työtä ohjasi alueellistamisen koordinaatioryhmä. Linkki tiedotteeseen: https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/strategiassa-esitetaan-tavoitteet-valtion-alueelliselle-lasnaololle. Strategian asiakirjat löytyvät verkkosivuilta: https://vm.fi/alueellistaminen.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan