MDI toteuttaa liikkuvuusavustusten arvioinnin

MDI toteuttaa talven 2021-2022 aikana selvityksen liikkuvuusavustusten vaikuttavuudesta, toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selvityksen tuloksilla tuetaan työvoiman alueellisen liikkuvuuden edistämiseen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantamiseen tähtäävän päätöksenteon valmistelua. 

Liikkuvuusavustus on tuki liikkumiseen oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle tai muuttamiseen lähemmäs työpaikkaa. Avustuksen tavoitteena on tukea työttömien työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta ja työllisyyttä, eli kannustaa työnhakijaa vastaanottamaan työpaikka tai työhön liittyvä koulutus myös oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta. 

Helmikuun 2022 loppuun mennessä valmistuvassa selvityksessä huomioidaan näkökulmina mm. 1) liikkuvuusavustuksen lainsäädännölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, 2) liikkuvuusavustuksen vaikutukset työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen ja työn vastaanottamiseen, 3) liikkuvuusavustuksen tunnettuus ja sen käyttö työnhakijoiden palveluissa, 4) liikkuvuusavustuksen toimeenpanon onnistuneisuus sekä 5) liikkuvuusavustuksen vaikuttavuuteen liittyvät kehittämistarpeet.

Työ toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. 

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla