MDI toteuttaa liikkuvuusavustusten arvioinnin

MDI toteuttaa talven 2021-2022 aikana selvityksen liikkuvuusavustusten vaikuttavuudesta, toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selvityksen tuloksilla tuetaan työvoiman alueellisen liikkuvuuden edistämiseen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantamiseen tähtäävän päätöksenteon valmistelua. 

Liikkuvuusavustus on tuki liikkumiseen oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle tai muuttamiseen lähemmäs työpaikkaa. Avustuksen tavoitteena on tukea työttömien työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta ja työllisyyttä, eli kannustaa työnhakijaa vastaanottamaan työpaikka tai työhön liittyvä koulutus myös oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta. 

Helmikuun 2022 loppuun mennessä valmistuvassa selvityksessä huomioidaan näkökulmina mm. 1) liikkuvuusavustuksen lainsäädännölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, 2) liikkuvuusavustuksen vaikutukset työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen ja työn vastaanottamiseen, 3) liikkuvuusavustuksen tunnettuus ja sen käyttö työnhakijoiden palveluissa, 4) liikkuvuusavustuksen toimeenpanon onnistuneisuus sekä 5) liikkuvuusavustuksen vaikuttavuuteen liittyvät kehittämistarpeet.

Työ toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. 

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen