MDI johtaa Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyötä, jossa luodaan, pilotoidaan ja jaetaan käytäntöjä hyvinvoinnin edistämiseksi kestävissä kaupungeissa

Haastekimpputyö on osa ympäristöministeriön koordinoiman Kestävä kaupunki -ohjelman poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä, jonka tarkoituksena on saada tietoa ja ratkaisuja kaupunkien yhteisiin kestävän kehityksen haasteisiin. Työssä tuotetaan konkreettisia kehittämistoimia, uudenlaisia ​​tekemisen tapoja ja vertaisoppimista.

Kymmenia polkupyöriä parkissa koulun pihassa.

Meneillään olevan haastekimpputyön tavoitteena on tuottaa ja jakaa tietoa, ymmärrystä ja  ratkaisuja kaupunkien kestävän kehityksen johtamisen haasteisiin. Ratkaisutyön tueksi voidaan tarjota haastekimpun luonteen ja osallistuvien kaupunkien tarpeista riippuen esimerkiksi tutkittua tietoa, testattuja ratkaisuja, kansainvälisiä vertailuja tai asiantuntija- ja vertaistukea sekä tietoa rahoitus- ja oppimismahdollisuuksista.

Työ rakentuu vertaisoppimiseen, kannustamiseen ja uusien tapojen kokeiluun

Haastekimpputyön päätavoitteena on onnistunut vertaisoppiminen, uusien toimintatapojen ja konkreettisten kehittämistoimenpiteiden kehittäminen ja testaus. Yhteistyössä kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa tuotetaan tietoa ja ratkaisuja haasteisiin, jotka yhdistävät kaupunkien yhteistä johtamista ja käytäntöjä. Tavoitteena on myös tuottaa konkreettisia kehittämistoimia asianomaisille paikallisyhteisöille.

Työn yhteydessä tiimi kuuntelee ja tarjoaa toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia aiheeseen liittyville verkostoille ja toimijoille. Työssä tehdään tiivistä yhteistyötä ja tuetaan käytännön vuorovaikutusta. Työssä panostetaan erityisesti niiden läpileikkaavien haasteiden ratkaisemiseen, joissa kestävän kehityksen teemoihin yhdistyy sekä kaupunkien välisen yhteistyön vahvistaminen että myös yhteistyö valtion kanssa. 

Hyvinvoinnin haastekimppuun osallistuu aluksi viisi kaupunkia, jotka muodostavat ydintiimin, eli Imatra, Jyväskylä, Karkkila, Kuopio ja Lahti.

Hyvinvoinnin rinnalla kestävää kaupunkisuunnittelua

Rinnakkain hyvinvointihaasteisiin pureutuvan haastekimppukokonaisuuden kanssa on käynnissä vastaava aloite ja yhteisluontiprosessi kestävästä kaupunkisuunnittelusta. Tässä projektiryhmässä ovat mukana Espoo, Helsinki, Karkkila, Kemi, Oulu ja Turku. Molemmissa ryhmissä muita paikallisviranomaisia ​​voidaan kutsua mukaan ideointi-, yhteisluonti- ja pilotointiprosesseihin.

Kaksi rinnakkaista hanketta toteuttaa konsortio, jossa MDI ja Demos Helsinki ovat hankkeen vetäjinä (MDI hyvinvoinnin teemassa, Demos kaupunkisuunnittelun teemassa). Lisäksi hyvinvoinnin haasteiden työtä tukee Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tiimi, jota johtaa Paula Saikkonen. Kaupunkisuunnittelun Demos Helsingin ja MDI:n ydintiimiä tukee puolestaan Green Building Council, asiantuntijana Ella Lahtinen.

Työ jatkuu marraskuuhun 2023.

Lisätietoa

Kestävä kaupunki -ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö, jonka tavoitteena on vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä yhteistyössä ministeriöiden, kuntaviranomaisten ja muiden kestävästä kehityksestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Tutustu Kestävä kaupunki -ohjelmaan.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen