Matka metsälappalaisuuteen

Kesän korvalla päättyi metsälappalaista kulttuuria ja sen edistämistä selvittänyt hanke. MDI:n toteuttama, valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan lukeutunut selvitys syventyi suurelle yleisölle pitkälti tuntemattomaan väestöryhmään. Selvitimme tämän ryhmän kulttuurisia erityispiirteitä aina identiteetistä ja kokemusmaailmasta esinekulttuuriin ja elämäntapaan haastatteluin, työpajoin ja kyselyin.

Selvityksen perusteella metsälappalainen kulttuuri elää eritoten Keski-Lapin kylissä. Luontoon ja vuodenkiertoon kytkeytynyt perinteinen elämäntapa ja paikalliset yhteisöt ylläpitävät kulttuuria, joka on muuten huonosti tunnettu varsinkin Lapin ulkopuolella. Kirjoitetun ja kartoitetun kulttuurin vähyys tekee kulttuurin ylläpitämisestä haasteellista, mutta metsälappalaisten ympärille syntyneet yhdistykset ja ihmisten oma toiminta kulttuurin kartoittamiseksi vahvistavat kulttuurin elinvoimaa.  Samansuuntaisia tekoja kirjasimme myös toimenpidesuosituksiin: enemmän yhteisöä tukevaa toimintaa, enemmän tietoa ja tutkimusta, enemmän tunnetuksi tekemistä. Näiden kautta metsälappalainen kulttuuri ja identiteetti voi kehittyä ja vahvistua kestävällä tavalla.

Hanke oli MDI:nkin repertuaarissa erityinen: se käsitteli yksilöiden ja yhteisön identiteettiä, kulttuuria ja elämäntapaa, mikä on selvityksissämme harvinaisempi tulokulma. Metsälappalainen kulttuuri on ollut pitkään vaikenemisen ja häpeän leimaama. Selvitys oli siksikin inhimillisesti herkkä. Viime vuosikymmenten oman identiteetin ja aseman hakeminen on tuonut mukanaan myös poliittisia kysymyksiä. Osa metsälappalaisista kokee olevansa saamelaisia ja osa taas näkee metsälappalaisuuden olevan nykyisellään saamelaisuudesta erillinen ryhmänsä, vaikka sen juuret johdetaankin vanhaan keminsaamelaisuuteen. Hankkeessa asiantuntijana toimineen Matti Enbusken blogi avaa laajemmin tätä metsälappalaisuuden erityistä luonnetta.

Haastava hanke on ollut samalla harvinaisen kiitollinen. Selvitys on tiettävästi ensimmäinen laaja esitys nykypäivän metsälappalaisuudesta Suomessa.  Se on antanut monelle metsälappalaiselle mahdollisuuden kertoa omasta kulttuuristaan ja omasta identiteetistään ensimmäistä kertaa. Asiantuntijalle kiitollinen yleisö on aina tärkeä, mutta tässä hankkeessa se oli sitä erityisen paljon.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin