Kunteko on antanut vauhtia kuntien kehittämistyölle

MDI on arvioinut Kunteko 2020 -ohjelman, jonka päämääränä on ollut edistää kuntatyön tuottavuutta, tuloksellisuutta sekä työelämän ja palveluiden laatua. Arvioinnin mukaan Kunteko-ohjelma on ollut kuntien työelämän kehittämisessä viime vuosina tärkeä toimija, joka on tukenut ja täydentänyt kunnissa tehtävää kehittämistyötä toteutusaikanaan.

Ohjelma on parantanut kehittämisosaamista, käynnistänyt yhteistoiminnallista kehittämistyötä, tukenut käynnissä olevaa kehittämistyötä ja parantanut kehittämistyön vaikuttavuutta, lisännyt kuntien tietoisuutta hyvistä kehittämiskäytännöistä ja ratkaisuista sekä edistänyt työmarkkinaosapuolten sitoutumista yhteiseen kehittämiseen. Näissä asioissa on onnistuttu erityisen hyvin suhteessa ohjelman rajallisiin resursseihin.

Arviointi tuotti myös suosituksia jatkoa ajatellen. Suositukset liittyivät mm. kuntien johdon ja henkilöstön sitoutumisen vahvistamiseen työelämän kehittämisessä, Kunteko-ohjelman oppien hyödyntämiseen jatkossa, työmarkkinaosapuolten yhteisen vision ja tavoitteiden laatimiseen tulevaisuudessa sekä verkostotyön edistämiseen.

Kunteko-ohjelma on ollut käynnissä vuosina 2015–2020, ja sitä ovat toteuttaneet yhteistyössä KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ja Julkisen alan unioni. Ohjelman ulkoisen loppuarvioinnin tilasi KT Kuntatyönantajat, ja se valmistui marraskuussa 2020.

Materiaalit

Uutinen

Raportti: Kunteko 2020 -ohjelman arviointi