Kerro se kuvin -kisa käynnistyy uudelleen syksyllä 2020

Kilpailun tuomaristo on päättänyt keskeyttää kaikille avoimen Kerro se kuvin -kilpailun. Kilpailu käynnistetään uudelleen syksyllä 2020.

Kilpailun järjestämisen ajankohta globaalissa poikkeustilanteessa ei ollut otollinen. Kilpailun tavoitteet eivät tule täyttymään, joten  järjestäjä on pyytänyt tuomaristoa keskeyttämään kilpailun ja käynnistämään sen uudelleen parempana ajankohtana syksyllä 2020. Tällä ratkaisulla kilpailun järjestäjät antavat osallistujille lisää aikaa ja mahdollisuuksia kilpailutöidensä suunnitteluun ja toteutukseen.

Kilpailun säännöissä luoville lahjakkuuksille halutaan antaa tilaa ja näkyvyyttä aluekehityksen ja/tai -kehittämisen kuvaamisessa sekä visualisoinnissa kolmessa eri kategoriassa – infografiikka (esim. kuvaajat, kartat, taulukot), valokuvat, ja muut visuaaliset tai äänitetyt esitykset (videot, IG Storiet,GIFfit, ääniteokset tai muut vastaavat) – ja palkita kilpailutöiden tekijöitä hyvästä työstä.

Kilpailutyönsä jo jättäneet osallistuvat automaattisesti 1000 euron pääpalkinnon tavoitteluun, kun kilpailu uudelleen käynnistetään.

Kilpailun järjestää Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI (MDI Public Oy) ja kilpailun tavoitteena on löytää havainnollistavia visualisointitapoja suomalaisen aluekehityksen tai -kehittämisen kuvaamiseksi sekä samalla herättää laajemmin keskustelua aluekehityksestä ja -kehittämisestä. Kilpailun säännöt löytyvät verkosta osoitteesta mdi.fi/kerro-se-kuvin-kisassa-etsitaan-parasta-aluekehityksen-ja-tai-kehittamisen-kuvausta-paapalkinto-1-000-euroa/.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa