Helsingin seudun visio 2050 ja tiekartta on nyt julkaistu – MDI tukemassa työtä

Helsingin seudun on oltava tulevina vuosikymmeninä Itämeren kilpailukykyisin ja houkuttelevin metropolialue. Tähän visioon siivittää 7.6. julkaistu Helsingin seudun kauppakamarin tulevaisuusvisio 2050. MDI oli mukana tukemassa vision valmistelua.

Pia Pakarinen esittelee visiotyötä.

Vuoteen 2050 ulottuvalla visiotyöllä vahvistetaan Helsingin seudun kehittymistä yrityksille tulevaisuudenkestäväksi. Visio on selkeä – sen saavuttaminen edellyttää kunnilta, valtiolta ja yrityksiltä rohkeita päätöksiä ja toimenpiteitä.

Visiossa ja tiekartassa tarkastellaan kysymyksiä: Miltä näyttää Helsingin seutu vuonna 2050? Miten metropolialue menestyy ja tuottaa hyvinvointia yrityksille, ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle 2030–2050-luvuilla? Millä edellytyksillä Helsingin seutu on vuoteen 2050 mennessä paras mahdollinen seutu harjoittaa menestyvää yritystoimintaa? 

Urbanisoituvassa maailmassa Helsingin tulee etsiä kumppanuutta muiden Itämeren alueen kompaktien metropolien kanssa.

Kulttuuri- ja teknologia-alojen asiantuntija ja vaikuttaja Jarmo Eskelinen

Visiotyössä on määritelty keskeisimmät teemat, jotka ovat: 

  • Osaava työvoima
  • Maankäyttö, asuminen, liikenne ja logistiikka
  • Helsingin seudun lumo- ja vetovoima
  • Valttikortit, joilla valloitamme maailman

Näihin teemoihin on määritelty keskeisimpiä yleisempiä ja konkreettisempia tavoitteita, tarpeita ja toimenpiteitä.

MDI mukana matkassa

Visio- ja tiekarttatyössä olimme mukana laatimassa tausta- ja tilannekuvaa työpöytätyönä, teimme yrityksille kyselyn, työstimme sisältöjä osallistavin menetelmin kuudessa tilaisuudessa, jotka vaihtelivat Peter Vesterbackan ja Timo Aron vauhdittamista studiomuotoisista lähetyksistä intensiivisiin pienen piirin teemakeskusteluihin yritysten kanssa. Loppuvaiheessa MDI sparrasi kauppakamarin ydintoimijoita keskeisten pointtien hiomisessa ja laati vision ja tiekartan valmiiksi julkaisuksi asti visukumppanina toimineen Morganin kanssa.

Materiaalit

Tulevaisuusvisio Helsingin seudulle 2050

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen