Arkistot kuukauden mukaan: Heinäkuu 2018

Nokian kaupungin elinvoimaisuuden tilannekuva

Nokian kaupunki päivittää elinkeino-ohjelmaansa. Ohjelmavalmistelun tueksi MDI kokosi tuoreimmat tilastotiedot ja teki elinvoima-analyysin koskien erityisesti Nokian yritys-, työllisyys-, vetovoima- ja kuntatalousdynamiikkaa. Analyysin aikajänteenä oli finanssikriisin jälkeinen aika eli vuodet 2008–2017. Analyysi pohjustaa elinkeino-ohjelmaa ja siinä tehtäviä painotuksia ja valintoja.

MDI sparraamaan Lapin maakuntastrategian valmistelua

Lapin maakuntastrategiaa valmistellaan syksyn 2018 aikana. MDI on yhdessä LGR-Consulting Oy:n kanssa sparraamassa strategiavalmistelua. Strategian rinnalla valmistellaan konsernirakennetta ja maakunnan strategista järjestämisen tehtävää. MDI vastaa työssä alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittämiseen liittyvästä sparrauksesta. Työ toteutetaan loppuvuoden 2018 aikana.

Tapaustutkimukset torjunta-aineiden kestävästä käytöstä

MDI on mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka on saanut Euroopan parlamentilta tehtäväkseen arvioida torjunta-aineiden kestävää käyttöä, jota säätää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi. Arviointitoimeksiannossa on nostettu Suomesta kaksi tapaustutkimusta, joista toinen liittyy torjunta-aineiden käyttökietoon erityisen herkillä alueilla ja toinen torjunta-aineiden taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin vaikutuksiin koskien juomavettä. Konsortion … Jatka lukemista Tapaustutkimukset torjunta-aineiden kestävästä käytöstä

Luovan henkilöstö- ja sidosryhmätilaisuuksien fasilitointi

Maakuntauudistuksen yhteydessä syntyy kokonaan uusi valtion lupa- ja valvonvavirasto Luova, johon kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä nykyisistä aluehallintovirastoista, ELY-keskuksista, KEHA-keskuksesta, Valvirasta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta. Luova perustetaan 1.1.2020 alkaen. MDI toteuttaa Luovan perustamista valmistelevan Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta neljä alueellista henkilöstötilaisuutta ja kaksi valtakunnallista sidosryhmätilaisuutta syksyllä 2018.

Blogi: Kaupungit alustatalouden toimijoiksi?

Kuusi suurinta kaupunkia, eli nk. kuutoskaupungit ovat toteuttaneet nyt jo muutaman vuoden 6Aika-kokonaisuutta. Yhtenä sen kärkiteemana ovat olleet nk. avoimet innovaatioalustat. 6Aika-hengessä tuon kärkiteeman satoa puitiin kesäkuun kuudentena päivänä Oulussa. Tarjolla oli sekä ilmiökokonaisuutta taustoittavia puheenvuoroja että konkreettisia case-esittelyitä. Aina kun puhutaan alustoista, leijuu ilmassa suuri epämääräisyyden vaara: Jo pitkään alue- ja kaupunkikehittämisen piirissä on … Jatka lukemista Blogi: Kaupungit alustatalouden toimijoiksi?