Arkistot kuukauden mukaan: Tammikuu 2016

Kaupunkipolitiikan tiekarttaa päivitetään

Maaliskuussa 2015 valmistui ensimmäinen kaupunkipolitiikan tiekartta Onko maallamme malttia kaupungistua. Raportti toimi hallitusohjelmakeskustelujen taustamateriaalina. Kaupunkien rooli kasvun luojina ja elinvoiman vahvistamisessa on uudelleen jäsentymässä maakuntien muodostamisen myötä. Päivitystyön tuloksena syntyy raportti, joka sisältää parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon pohjautuvan kuvauksen Suomen kaupungistumisen näkymästä ja konkreettisen toimintaohjelman edessä olevan kaupunkirakentamisen edellyttämistä toimista Suomen keskeisimmillä kaupunkiseuduilla ja -vyöhykkeillä. … Jatka lukemista Kaupunkipolitiikan tiekarttaa päivitetään

Seinäjoen ydinkeskustan kehittäminen

Into Seinäjoki on käynnistänyt Operaatio Meidän Seinäjoki – Vaikuta ydinkeskustan kehittämiseen -projektin, jossa tarkoituksena on kartoittaa käyttäjälähtöisesti asukkaiden ja alueella toimijoiden visioita siihen, millaiseksi Seinäjoen ydinkeskusta tulisi kehittyä ja mitä toimintoja keskustan alueella (rajattu alue) tulisi olla. MDI toteuttaa Into Seinäjoen toimeksiannosta kolme intensiivistä työpajaa helmikuun alussa 2016. Työpajojen tavoitteena on kerätä eri intressiryhmien näkemyksiä … Jatka lukemista Seinäjoen ydinkeskustan kehittäminen

MDI mukana arvioimassa Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa

Pohjois-Savossa tehdään vuoden 2016 alkupuoliskon aikana maakuntaohjelman 2014–2017 ulkoinen arviointi. Maakuntaohjelma toteuttaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmaa, joka linjaa maakunnan kehitystä vuoteen 2030 saakka. Työ toteutetaan suoraviivaisesti kyselyn, haastattelujen ja työpajan kautta. Käynnissä oleva aluehallintouudistus tuo oman mielenkiintoisen lisänsä myös tähän arviointityöhön. MDI osallistuu arviointityöhön TK-Evalin alihankkijana. Työn tilaaja on Pohjois-Savon liitto ja työ valmistuu kesällä 2016.

Blogi: Asukkaiden tuottama kokemustieto tukee kaupunkisuunnittelun toimintatapoja

Meistä jokaisella on näkemyksiä ja kokemuksia elinympäristöstämme. Vaalimme meille tärkeitä ympäristön piirteitä ja toisaalta haluamme muuttaa ja kehittää ympäristöämme. Kokemuksemme tekee meistä jokaisesta erityisasiantuntijan oman elinympäristömme osalta – tunnemme ympäristömme hyvät ja huonot puolet ja tiedämme, miten ympäristömme toimii. Niinpä meillä on myös usein näkemyksiä siitä, miten ympäristöämme voisi kehittää ja muuttaa. Siksi kaupunkisuunnittelussa tulisikin … Jatka lukemista Blogi: Asukkaiden tuottama kokemustieto tukee kaupunkisuunnittelun toimintatapoja

Seinäjoki Roasted -blogi: Riittääkö Seinäjoelle virtaa jatkossa?

Seinäjoki on 2000-luvun alun kasvu- ja menestystarina. Seinäjoesta on tullut yksi vetovoimaisimmista paikoista koko maassa. Väestönkasvu ja muuttovoitot ovat kivunneet kuntien aateliin. Ulkopuoliset kysyvät usein päätään pyöritellen, mihin vetovoima perustuu ja mikä selittää nopeaa asukas- ja työpaikkakasvua? Oikeita kysymyksiä, joihin on vaikea löytää oikeita vastauksia. Yksi asia on varma: Seinäjoen kasvu on kirjaimellisesti ihme. Ei … Jatka lukemista Seinäjoki Roasted -blogi: Riittääkö Seinäjoelle virtaa jatkossa?