Kaupunkipolitiikan tiekartat

MDI laati nykyisen hallituskauden pohjaksi ensimmäisen tiekartan alkuvuodesta 2015. Tiekarttaa on päivitetty kolmesti: keväällä 2016, keväällä 2017 ja viimeksi alkuvuodesta 2018. Tiekarttojen punaisena lankana on ollut kaupungistumisen ja kaupunkien kehittämisen tilannekuvan piirtäminen sekä konkreettisten kehittämisehdotusten kertominen. Tiekartoissa on keskitytty erityisesti infrainvestointien ja asemanseutujen kehittämiseen. Sarjan neljännessä julkaisussa metropolialuetta tarkastellaan kansainvälisen vertailun valossa.

Kaupunkipolitiikan tiekartta IV

Tilaajat: Hypoteekkiyhdistys (Hypo), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Palvelualojen Ammattiliitto (PAM), Rakennusteollisuus RT ry, Sitra ja Rakennustietosäätiö
Aikataulu: Syyskuu 2017 – tammikuu 2018
Tiimi: Janne Antikainen, Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA), Ilppo Soininvaara, Timo Hämäläinen ja Eero Holstila

Tapauskuvaus
MDI laati yhdessä tilaajatahojen ja asiantuntijoiden kanssa raportin ”Kaupunkien mestarien liigaan”, jossa tunnistetaan Helsingin metropolin kilpailukyvyn ongelmia ja kasvun pullonkauloja sekä nostetaan esille pidemmän aikavälin toimia seudun kansainvälisen menestyksen varmistamiseksi.

Toimenpiteet
Kansainvälinen tilastovertailu ja työpöytätyö, kolmen klubi-istunnon sarja, raportointi

Tulokset
Selvityksessä ehdotetaan Helsingin seudulle omaa metropolisopimusta, joka rakentuu nykyisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen päälle. Sopimus on aiempaa laajempi ja sisältää kasvun vauhdittamisen kannalta olennaiset koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikat.

Pääradalle suositellaan kolmannen raiteen rakentamista ja nopeiden junayhteyksien ohjausta lentoaseman kautta Helsingin keskustaan. Metropolialueen sisäisiä yhteyksiä tehostetaan mm. ottamalla käyttöön ruuhkamaksujärjestelmä, joka hillitsee liikenteen haittoja. Helsingin kantakaupunkia on laajennettava ja metropolin muita keskuksia tiivistettävä.

Ulkomaisten osaajien ja opiskelijoiden houkuttelua ja työnteon mahdollisuuksia parannetaan tekemällä englannista virallinen asiointikieli. Kielikysymyksen lisäksi Suomen huippuyliopistojen keskeisten alojen rahoitus on turvattava.

Materiaali
Kaupunkipolitiikan tiekartta IV – Kaupunkien mestarien liigaan
Tiedote 9.1.2018: Suomi tarvitsee Helsingille oman kilpailukykyä vahvistavan ohjelman

Kaupunkipolitiikan tiekartta III

Tilaajat: Rakennusteollisuus, Rakennusliitto, Rakennustietosäätiö, Hypo-pankki ja SKOL ry sekä Heinolan, Järvenpään, Kokkolan ja Uudenkaupungin kaupungit sekä Hämeen liitto / Riihimäen kaupunki
Aikataulu: Joulukuu 2017 – huhtikuu 2017
Tiimi: Janne Antikainen, Timo Hämäläinen, Eero Holstila ja Sinikukka Pyykkönen sekä joukko asiantuntijoita

Tapauskuvaus
MDI laati yhdessä rakennusalan toimijoiden, asiantuntijoiden ja kaupunkien edustajien kanssa raportin ”Pienten ja keskisuurten kaupunkien kukoistus”. Raportin mukaan pienet ja keskisuuret kaupungit voivat menestyä omaperäisyydellään. Työ on jatkoa vuonna 2015 julkaistulle raportille ja sen päivitykselle 2016.

Toimenpiteet
Työpöytätyö, kolmen klubi-istunnon sarja, raportointi

Tulokset
Kaupungistumisen isossa kuvassa suuret kaupungit ovat selkeitä voittajia, mutta pienillä ja keskisuurilla kaupungeillakin on toivoa pärjätä. Niiden menestyksen eväät syntyvät tunnistamalla megatrendien sivu- ja vastavirroista omat yksilölliset mahdollisuudet ja ryhtymällä toteuttamaan tulevaisuuttaan itse.

Raportti tarjoaa elinvoimateesejä työnsä aloittaville kaupunginvaltuustoille. Elinvoimateot koskevat yritystoiminnan edellytyksiä, liikenneyhteyksiä, asumista, osallisuutta ja maineenrakennusta. Omaleimaisuus ja erottuminen ovat pienen kaupungin menestyksen avain. Valtavirran mukana kulkeminen ja muilta kopiointi harvoin johtaa kukoistukseen.

Materiaali
Kaupunkipolitiikan tiekartta III – Pienten ja keskisuurten kaupunkien kukoistus
Tiedote 9.5.2017: Pieni kaupunki pärjää omaperäisyydellä

Kaupunkipolitiikan tiekartta II

Tilaajat: Rakennusteollisuus, Rakennustietosäätiö, SAK, Rakennusliitto, Hypo-pankki, Espoon, Hämeenlinnan, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Turun kaupungit
Aikataulu: Joulukuu 2015 – huhtikuu 2016
Tiimi: Sauli Hievanen, Petri Jalasto, Sami Pakarinen, Kari Ruohonen, Osmo Soininvaara ja MDI:n toimistosta Janne Antikainen, Satu Tolonen, Timo Hämäläinen ja Eero Holstila.

Tapauskuvaus
MDI laati yhdessä rakennusalan toimijoiden, asiantuntijoiden ja kaupunkien edustajien kanssa raportin ”Kaupunkirakentaminen piristämään Suomen taloutta”. Raportin mukaan kaupunkien ja talouden kasvu lähtee liikkeelle asemanseuduilta. Työ on jatkoa vuonna 2015 julkaistulle raportille.

Toimenpiteet
Työpöytätyö, neljän klubi-istunnon sarja, raportointi

Tulokset
Uudessa kaupunkipolitiikan tiekartassa ehdotetaan paitsi asemanseutujen kehitystä ja tonttitarjonnan vauhdittamista, myös usean hallituskauden ylittävää liikenneinvestointiohjelmaa sekä uusia vaihtoehtoja infrastruktuurin rahoitukseen.

Panostaminen raideliikenteeseen saa liikkeelle yksityisiä investointeja asumiseen ja palveluihin. Kun Länsimetrossa julkinen valta investoi maan alle, se synnyttää arvoltaan kuusinkertaisesti kaupunkirakentamista maan päälle yksityisen sektorin tuottamana.

Materiaali
Kaupunkipolitiikan tiekartta II Kaupunkirakentaminen piristämään Suomen taloutta (PDF)
Blogi Asemanseutujen aarre odottaa löytäjäänsä 

Kaupunkipolitiikan tiekartta I

Tilaajat: SAK, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus, Talonrakennusteollisuus, Rakennustietosäätiö, SKOL ja Hypo-pankki
Aikataulu: Joulukuu 2014 – maaliskuu 2015
Resursointi:20 työpäivää
Tiimi: Janne Antikainen, Eero Holstila, Timo Hämäläinen, Petri Jalasto, Sinikukka Pyykkönen ja Satu Tolonen. Tiekartan laadintaan osallistuivat Suomen eturivin kaupunkien kehittämisen asiantuntijat.

Tapauskuvaus
MDI laati konkreettisen kaupunkikehityksen tiekartan, joka sisälsi tiivistyksen Suomen kaupungistumisen näköaloista ja kansantaloudellisista mahdollisuuksista sekä listauksen tulevan hallituskauden kaupunkipoliittisiksi toimenpiteiksi.

Toimenpiteet
Työpöytätyö, kolmen klubi-istunnon sarja tilaajien ja asiantuntijoiden kesken, raportointi

Tulokset
Suomen seitsemän suurinta kaupunkia kasvavat noin miljoonalla asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Jo seuraavien 15 vuoden aikana kaupunkiseuduille on rakennettava asuntoja ja infrastruktuuria vähintään 100 miljardin euron edestä. Kaupunkipolitiikan tiekartta piirtää tulevalle hallituskaudelle suuntaviivoja kaupunkien kehittämiseen 10 toimenpide-ehdotuksella suunnittelujärjestelmän uudistamisesta rakennetun ympäristön asioita hallinnoivien ministeriöiden yhdistämiseen.

Materiaali
Kaupunkipolitiikan tiekartta Onko maallamme malttia kaupungistua (PDF)