Kainuun kuntarakenneselvitys

Aikataulu: Syyskuu 2014 – Toukokuu 2015
Resursointi: 38 työpäivää
Tiimi: Janne Antikainen, Sinikukka Pyykkönen, Satu Tolonen, Eero Holstila. Kumppanina Eero Laesterä Perlaconista.

Tapauskuvaus

Työn ydinajatuksena oli elinvoiman ja yhteistyön vahvistaminen, olivatpa selvitystyön perusteella tehtävät päätökset mitä hyvänsä. Kainuun kunnat saivat työstä eväitä elinvoimansa vahvistamiseen, ja työn pohjalta voidaan rakentaa kilpailukykyisempi, houkuttelevampi ja hauskempi Kainuu. Selvityksen yksi tärkeimmistä kysymyksistä on määritellä, mitä kunta on nyt ja tulevaisuudessa, kun ympärillä tapahtuvat muutokset ovat löytämässä muotonsa.

Toimenpiteet

Työpöytätyö, 2 kyselyä, haastattelut, fokusryhmäkeskustelut kunnittain, 48h kuntarakenneleiri, raportointi

Tulokset

MDI ehdotti, että Kainuussa keskitytään kaikkia selvitysalueen seitsemää kuntaa koskevaan Kainuu-sopimukseen – työnimellä Unta ja Näläkeä -sopimukseen, jossa sovitaan mitä asioita kehitetään yhdessä tulevina vuosina. Sopimus toimii myös kehittämisen yhteisen tahtotilan osoituksena sekä kuntien välillä että Kainuusta ulos kansallisille ja kansainvälisille toimijoille. Muutama selvitysalueen kunnista ei selviä tulevien vuosien taloudellisista ja väestön ikääntymisen ja sitä kautta palvelutarpeen kasvamisen haasteista, joten kuntarakenteeseen on tehtävä muutoksia jo lähivuosina kuntien palvelujen turvaamiseksi sekä kehittämispotentiaalin vahvistamiseksi. Tästä syystä kuntarakenteen suhteen MDI ehdotti Kajaanin, Paltamon ja Ristijärven monikuntaliitosta sekä Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntaliitosta. Neljän-viiden kunnan Kainuu on ratkaisu, joka takaa paremmat edellytykset kunnallisille palveluille ja kehittämiselle, mutta samalla siinä on myös väliaikaisuuden maku – näillä kuntarakenteen muutoksilla ei Kainuun kehityksen suuntaa radikaalisti muuteta, vaan tähtäimessä tulisi olla yhden kunnan Kainuu tai Kainuun maakuntamalli 2 tulevina vuosikymmeninä.

Materiaali

Kainuu kuntarakenneselvitys loppuraportti (PDF)
http://www.kajaani.fi/Hallinto/Kuntarakenneselvitys/

Kannen kuva: Kalevi Yliniemi, Kainuun sote