Väestöennuste 2040

C23-maakuntakeskusten väestöennuste 2040: Väestö keskittyy, mutta puolessa maakunnista on kuitenkin kasvava keskus

Julkaistu 16.5.2019

Julkistamistilaisuuden videotallenne:
https://www.youtube.com/watch?v=Ge4RhMTYV3c

Julkaisemamme C23-väestöennusteen mukaan väestön ja työikäisen väestön kasvu keskittyy koko maassa suurten kaupunkien työssäkäyntialueille. Joka toisessa maakunnassa on kuitenkin kasvava keskus. Ennusteemme mukaan 23 keskuskaupungista kasvaa 12 ja 11 supistuu vuoteen 2040 mennessä. MDI-ennuste kertoo aluekehityskulun, joka perustuu 2010-luvun lopun kehityksestä johdettuihin olettamuksiin.

Lue alta tiedote ja tarkempi maakunnittainen ennuste.

C23-maakuntakeskusten väestöennuste (14,7 Mt)

Tiedote C23-maakuntakeskusten väestöennusteesta (PDF 0,5 Mt)

Rasmus Aron (MDI) esitys 16.5.

Minna Karhusen (Kuntaliitto) esitys 16.5.

Manner-Suomessa kolme kasvavaa maakuntaa vuoteen 2040 mennessä

Julkaistu 15.3.2019

Juuri laskemamme maakunnittaisen väestöennusteen mukaan vuoteen 2040 asti kasvavia maakuntia Manner-Suomessa ovat vain Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Vertailussa suurin suhteellinen voittaja on Ahvenanmaa. Tuleva väestönkehitys lisää alueellista eriytymistä maan eri osien ja maakuntien välillä. MDI-ennuste kertoo aluekehityskulun, joka perustuu vuosien 2015-2018 kehityksestä johdettuihin olettamuksiin.

Lue alta tiedote ja tarkempi maakunnittainen ennuste.

Tiedote maakunnittaisesta ennusteesta vuoteen 2040 (PDF 0,6Mt)

Maakunnittainen ennuste (PDF 3,5 Mt)

Suomessa on 20 vuoden kuluttua vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua

Julkaistu 22.2.2019

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on laskenut ajankohtaisen alueellisen väestönkehityksen 10 keskeiselle kaupunkiseudulle ympäri Suomea. Ennuste ulottuu vuoteen 2040. Syntyvyyden romahdus aiheuttaa odottamattomia muutoksia isojen kaupunkien ja niiden lähiseutujen väestönkehitykseen.

Yhteenveto 10 kaupunkiseudun väestöennusteesta (PDF 0,6 Mt)

Kooste kymmenen kaupunkiseudun väestönkehityksestä vuoteen 2040 (PDF, 3 Mt)

Tiedot perustuvat tuoreimpiin syntyvyys-, kuolleisuus- ja muuttoliiketilastoihin. MDI:n väestöennuste on menetelmiltään ja tuloksiltaan yhteensopiva Tilastokeskuksen vuoden 2018 koko maan väestöennusteen kanssa, ja huomioi esimerkiksi syntyvyydessä tapahtuneen erittäin suuren muutoksen 2010-luvulla sekä tämän vaikutuksen väestönkehitykseen suoraan ja välillisesti. Työn tilaajia olivat Hypoteekkiyhdistys, Kuntarahoitus, RAKLI ja Ympäristöministeriö.

MDI laskee lisäksi maakunnittaiset yleiset väestöennusteet, jotka julkaistaan tällä sivustolla maaliskuun 2019 puoliväliin mennessä.

(Korjattu klo 12.11 puuttuvat Vaasan seudun tiedot liitetaulukosta 4.)
(Korjattu klo 14.31 Helsingin ja muun maan prosenttiluvut koosteen puukarttaan.)

Haluatko tilata oman kuntasi tai alueesi tarkempia tietoja?

Voit tilata alueellisen väestöennustepaketin haluamallasi aluejaolla.

Ennuste voidaan tehdä mille tahansa suuralueelle, maakunnalle, seutukunnalle, kunnalle tai mille tahansa muulle alueelle, joka pohjautuu vuoden 2018 kuntajakoon. Ennusteessa voidaan tarkastella alueen väestön määrällistä kehitystä, ikäluokittaista väestönkehitystä, huoltosuhteissa tapahtuvia muutoksia, muuttoliikettä, syntyvyyttä ja kuolleisuutta. Lisäksi on mahdollista tuottaa tilaajan määrittämiä skenaariota, joissa esimerkiksi syntyvyyden tai muuttoliikkeen oletuksia muokataan vastaamaan tilaajan tarpeita, jolloin uusien skenaarioiden vaikutuksia voidaan verrata MDI:n ennusteeseen.

Alla on esitetty mallipaketteja, joissa on kuvattu, mitä ennuste pitää sisällään, ja arvio ennusteen työmäärästä sekä hinnasta.

Esimerkki 1. Yksittäisen kunnan ennuste:

MDI tuottaa yksittäisen kunnan ennusteen, jossa lasketaan kyseisen kunnan väestönkehitys 2017–2040, ja kuvataan tarkemmin väestönkehityksen osatekijät sekä kunnan demografista kehitystä. Koostuu kolmesta vaiheesta:

  1. Kunnan ennusteen vaatiman datan keruu ja muokkaus tilastokeskuksen avoimista ja maksullisista lähteistä ja ennusteen laskeminen.
  2. Tarkemman demografisen kehityksen laskeminen ja tarkastelu sekä mahdollinen vertailu esimerkiksi Tilastokeskuksen vuoden 2015 ennusteeseen tai kunnan omiin laskelmiin.
  3. Datan visuaalisesti laadukas presentointi, tulosten sanallinen kuvaus sekä selkeät asiantuntijan tekemät johtopäätökset MDI:n ennusteen tuloksista.

+ Mahdolliset vaihtoehtoiset skenaariot tai laskelmat. Näihin kuluvat työpäivät arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hinta: 6 000 euroa + alv. ilman vaihtoehtoisia skenaariota tai laskelmia. Hinta ei sisällä mahdollista tulosten esittelyä ja siitä aiheutuvia matkakuluja. Toimitusaika 1 kk.

Esimerkki 2. Yksittäisen maakunnan kaikkien kuntien ennuste:

MDI tuottaa yksittäisen maakunnan kaikkien kuntien ennusteen sekä kuvaa yleisesti kyseisten kuntien väestönkehityksen osatekijöitä sekä demografista kehitystä kaikissa alueen kunnissa. Koostuu kolmesta vaiheesta.

  1. Ennusteen vaatiman datan keruu ja muokkaus tilastokeskuksen avoimista ja maksullisista lähteistä ja ennusteen laskeminen.
  2. Tarkemman demografisen kehityksen laskeminen ja tarkastelu sekä mahdollinen vertailu esimerkiksi Tilastokeskuksen vuoden 2015 ennusteeseen tai alueen omiin laskelmiin.
  3. Datan visuaalisesti laadukas presentointi, tulosten sanallinen kuvaus sekä selkeät asiantuntijan tekemät johtopäätökset MDI:n ennusteen tuloksista alueen kunnista yleisellä tasolla.

+ Mahdolliset vaihtoehtoiset skenaariot tai laskelmat. Näihin kuluvat työpäivät arvioidaan tapauskohtaisesti.

+ Jos tilaaja haluaa osasta maakunnan kuntia tai kaikista kunnista tarkat kunnittaiset analyysit ja johtopäätökset + 1000 € + alv per kaksi kuntaa tai tapauskohtainen arvio.

Hinta: 8 000 euroa + alv. ilman vaihtoehtoisia skenaariota, vaihtoehtoisia laskelmia tai tarkkoja yksittäisten kuntien analyyseja. Hinta ei sisällä mahdollista tulosten esittelyä ja siitä aiheutuvia matkakuluja. Toimitusaika 1 kk.

22.2. Mediatiedote