VNK:n selvitykset osuvat täydellisesti MDI:n kärkiin

MDI:n tekemisessä on kolme kärkeä: 1) kaupungit, 2) maaseutu ja 3) uusiutuvat alueet ja kunnat. Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätökset päätöksentekoa tukevasta selvitys- ja tutkimustoiminnasta kevään 2016 kierrokselle. MDI on tällä kertaa mukana kolmessa hankkeessa, jotka istuvat täydellisesti tekemisiemme kärkiin. Ensinnäkin kaupunkipolitiikkaan linkittyy yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa tehtävä toiminnallisten alueiden ja potentiaalisten kasvuvyöhykkeiden määrittely ja kehittämisen sovittaminen muuhun alueelliseen kehittämiseen ja aluesuunnittelun kokonaisuuteen (ToKaSu-hanke). Toiseksi, maaseudun palveluiden kehittämistä ja monipuolistamista digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä tutkitaan DIPA-hankkeessa yhdessä Itä-Suomen yliopiston Spatian, Suomen ympäristökeskuksen ja Vaasan yliopiston kanssa. Kolmanneksi, vaikuttavuus, aluejärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa perataan VAAKA-hankkeessa. Selvitys kohdistuu erityisesti ELY-keskuksiin ja TE-toimistoihin. Hankkeessa ovat mukana myös Tempo Economics Oy ja Melkior Oy. Selvitykset valmistuvat vuonna 2017, mutta MDI syöttää tietoa käyttöön matkan varrella aina, kun se suodaan. Tieto kun on tarkoitettu käyttöön.

Lisätietoja: http://tietokayttoon.fi