Visiotyö kehittää Malmia Koillis-Helsingin keskuksena

MDI laati yhdessä Uusi Kaupunki -kollektiivin kanssa skenaario- ja visiotyön Malmin alueen kehityksestä Helsingin kaupungille. Työn pohjana on tarve kehittää Malmia Koillis-Helsingin keskuksena. Malmin kaupalliset palvelut ovat keskittyneet kauppakeskuksiin, mutta alueesta halutaan kehittyvän vahvempi keskustamainen alue, joka kilpailisi kaupallisen vetovoiman osalta lähialueen keskuksien kautta. Nykyisellään Malmin asemanseudun imago on heikko, ja se koetaan kansalaiskyselyn perusteella epäviihtyisäksi ja jopa turvattomaksi.

Lisäksi esimerkiksi kävelyn olosuhteet koetaan kohtalaisen huonoiksi hankalan korttelirakenteen vuoksi, ja lisäksi rata jakaa Malmin toiminnallisesti kahtia Ylä- ja Ala-Malmiin. Asemanseutu kaipaa siis monipuolisesti kunnostusta ja kehittämistä. Malmin lentokentän alueen rakentamisen myötä myös Malmin asemanseutua kehitetään yhtenä kaupungin painopistealueista. Malmin asemanseudun kaavaillaan toimivan lähikeskustana myös lentokentän alueen uusille asukkaille.

MDI:n skenaarioanalyysissä kuvattin, millä tavoin Malmin asemanseutu sekä lentokenttä voisivat kasvaa toiminnallisesti yhteen ja minkälaisia toimenpiteitä tähän tarvitaan. MDI:n analyysi osoittaa, kuinka Malmin asemanseudun asema koillisen keskuksena edellyttää vahvasti kasvavaa Malmin lentokenttää ja sen asukasmäärien luomaa palvelukysyntää. Samoin lentokentän alueen rakentuminen kaupungin toivomalla tavalla joukkoliikennepainotteiseksi alueeksi edellyttää asemanseudun ilmeen kohottamista sekä esimerkiksi täydennysrakentamista ja korttelirakenteiden ja reittien selkeyttämistä.

Malmin olemassa olevaa imagoa sekä erityispiirteitä, kuten kylämäistä historiallista luonnetta ja vahvaa maahanmuuttajayrittäjyyttä, voidaan hyödyntää alueen kehittämisessä ja brändäyksessä. Keskeinen haaste on, miten lentokentän alue ja asemanseutu kasvavat paitsi rakenteellisesti ja toiminnallisesti, myös ”henkisesti” yhteen yhdeksi Malmin alueeksi. Uusi Kaupunki -kollektiivi laati MDI:n analyysin pohjalta kolme visiosuunnitelmaa Malmin asemanseudun kehittämiseksi.