Visiotyö kehittää Malmia Koillis-Helsingin keskuksena

MDI laati yhdessä Uusi Kaupunki -kollektiivin kanssa skenaario- ja visiotyön Malmin alueen kehityksestä Helsingin kaupungille. Työn pohjana on tarve kehittää Malmia Koillis-Helsingin keskuksena. Malmin kaupalliset palvelut ovat keskittyneet kauppakeskuksiin, mutta alueesta halutaan kehittyvän vahvempi keskustamainen alue, joka kilpailisi kaupallisen vetovoiman osalta lähialueen keskuksien kautta. Nykyisellään Malmin asemanseudun imago on heikko, ja se koetaan kansalaiskyselyn perusteella epäviihtyisäksi ja jopa turvattomaksi.

Lisäksi esimerkiksi kävelyn olosuhteet koetaan kohtalaisen huonoiksi hankalan korttelirakenteen vuoksi, ja lisäksi rata jakaa Malmin toiminnallisesti kahtia Ylä- ja Ala-Malmiin. Asemanseutu kaipaa siis monipuolisesti kunnostusta ja kehittämistä. Malmin lentokentän alueen rakentamisen myötä myös Malmin asemanseutua kehitetään yhtenä kaupungin painopistealueista. Malmin asemanseudun kaavaillaan toimivan lähikeskustana myös lentokentän alueen uusille asukkaille.

MDI:n skenaarioanalyysissä kuvattin, millä tavoin Malmin asemanseutu sekä lentokenttä voisivat kasvaa toiminnallisesti yhteen ja minkälaisia toimenpiteitä tähän tarvitaan. MDI:n analyysi osoittaa, kuinka Malmin asemanseudun asema koillisen keskuksena edellyttää vahvasti kasvavaa Malmin lentokenttää ja sen asukasmäärien luomaa palvelukysyntää. Samoin lentokentän alueen rakentuminen kaupungin toivomalla tavalla joukkoliikennepainotteiseksi alueeksi edellyttää asemanseudun ilmeen kohottamista sekä esimerkiksi täydennysrakentamista ja korttelirakenteiden ja reittien selkeyttämistä.

Malmin olemassa olevaa imagoa sekä erityispiirteitä, kuten kylämäistä historiallista luonnetta ja vahvaa maahanmuuttajayrittäjyyttä, voidaan hyödyntää alueen kehittämisessä ja brändäyksessä. Keskeinen haaste on, miten lentokentän alue ja asemanseutu kasvavat paitsi rakenteellisesti ja toiminnallisesti, myös ”henkisesti” yhteen yhdeksi Malmin alueeksi. Uusi Kaupunki -kollektiivi laati MDI:n analyysin pohjalta kolme visiosuunnitelmaa Malmin asemanseudun kehittämiseksi.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa