Vaasan seudun tietopalvelu tarjoaa tuoretta tietoa kehityksestä aluekehityksen mittareilla

Vaasan seudun kehitysyhtiö VASEK on julkaissut tietopalvelun, joka kokoaa yhteen tilastoja ja visualisointeja alueen väestöstä, työllisyydestä, vetovoimasta sekä yritystoiminnasta ja aluetaloudesta. MDI toteutti tietopalvelun VASEKille ja sen jäsenkunnille tiedolla johtamisen tueksi. Yhteistyössä tietopalvelun toteutuksessa oli myös Vaasan kaupunki. Vaasan seudun kuntiin kuuluvat Vaasa, Isokyrö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari ja Vöyri.

Tilastotieto on tuotu tietopalvelussa yhteen paikkaan, mikä helpottaa sen hyödyntämistä. Lisäksi tilastot pohjautuvat uusimpaan dataan eli ovat aina ajan tasalla ja päivittyviä.

Tietopalveluun tuotiin Vaasan seudun tilastojen lisäksi kolme verrokkiseutua, joihin Vaasan seutu voi tehdä vertailuja. Verrokit valittiin siten, että ne ovat profiilinsa perusteella hyvin lähellä Vaasaa: elinkeinorakenne on samantyyppinen ja ne ovat yliopistokaupunkeja tai muuten kehitykseltään mielenkiintoisia.

Tutustu Vaasan aluekehityksen tietopalveluun.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla