Uraohjauspalvelut tukevat työn ja koulutuksen siirtymävaiheissa

Tutkimus TE-toimistojen ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluiden saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta osoittaa, että palvelut koetaan tärkeäksi osaksi TE-palveluita. Annettu ohjaus vaikuttaa myönteisesti asiakkaan töihin, opintoihin ja palveluihin hakeutumiseen, ja asiakkaat ovatkin olleet ohjaukseen pääosin tyytyväisiä. Tutkimuksessa ilmeni, että resursseja tarvittaisiin kuitenkin lisää ja moniammatillista yhteistyötä tulisi lisätä.

MDI toteutti tutkimuksen työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Tutkimuksen taustalla on Marinin hallituksen tavoite elinikäisten ja yhdenvertaisten ohjauksen palvelujen luomisesta. Työssä tehtiin taustoittavia asiantuntijahaastatteluja, kyselytutkimus, asiakaskysely ja tilastotarkastelu. Tutkimuksen lopputuloksena annettiin 12 kehittämissuositusta uraohjauspalveluiden kehittämiseen.

Materiaalit 

Tutkimusraportti

Tiedote