Tulevaisuuden kunta -kyselyyn 3507 vastausta 296 kunnasta – kiitämme kaikkia vastaajia!

tulevaisuudenkunta_nettisivulle

MDI toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tulevaisuuden kunta -reformin taustaselvitykseen liittyen kyselyn, joka lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen 297 kuntaan yhteensä 11 292 luottamushenkilölle ja johtavalle viranhaltijalle. Saimme kyselyllä ilahduttavan liikkeen aikaan, kun kyselyn sulkeutuessa viime viikolla lähes kolmannes oli vastannut kyselyyn. Aineisto toimii pohjana keskustelulle, jota käydään kuntien ja erilaisten alueiden kehittämistä.

Muutamina maistiaisina vastauksista voisi nostaa esimerkiksi sen, että kunnallinen kehittämistyö saa parhaimmat kouluarvosanat yli 100 000 asukkaan kunnissa (8) ja heikoimmat arvosanat alle 6000 asukkaan kunnissa (7+). Maakunnallinen kehittäminen taas saa parhaat kouluarvosanat Pohjanmaalla (7½) ja Pohjois-Savossa (7½). Mielenkiintoinen tulos on myös se, että yli 100 000 asukkaan kuntien päättäjät ja viranhaltijat suosittelevat kuntaansa kaikkein vahvimmin paikkana, jossa on mahdollisuus aidosti osallistua oman elinympäristön kehittämiseen. Lisäksi näissä kunnissa uskalletaan tulosten perusteella kaikkein eniten kokeilla uutta ja kunnan kehittäminen nähdään tapahtuvan omaehtoisesti ja oman toimintamallin mukaisesti.

Kuntien kehitysnäkymät näyttävät tulosten perusteella kaikkein valoisimmalle metropolialueen lähiseuduilla ja toisaalta maakuntauudistus nähdään vaikuttavan positiivisimmin kehitysnäkymiin Keski-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa. Kaikkein selkeimmin mahdollisuudet koko kunnan alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseen on metropolialueella. Tulevaisuuden kunnan tehtävissä korostuvat nykyisestä erityisesti työllisyyden edistäminen ja työpaikkojen luominen, yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen sekä toimivan arjen ja elinympäristön kehittäminen maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuilla.

Kyselyn ja taustaselvityksen vastausten ja tulosten analysointi jatkuu kesän aikana ja lähetämme kansallisen yhteenvedon kyselyn tuloksista elokuun aikana kaikille yhteenvedon halunneille ja tuloksista kiinnostuneille.

Suuri kiitos kaikille vastaajille näkemyksistä historiallisen suureen kunta- ja aluemuutokseen!