Toteutamme CAP-strategiasuunnitelman ennakkoarvioinnin

MDI johtaa konsortiota (MDI Public Oy, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia ja Gaia Consulting), joka toteuttaa maa- ja metsätalousministeriölle CAP-strategiasuunnitelman 2021 – 2027 ennakkoarvioinnin. Ennakkoarvioinnin tarkoituksena on parantaa CAP-strategiasuunnitelman suunnittelua, sisältöä, toimivuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ennakkoarviointi tuottaa konkreettista tietoa MMM:n ja kansallisten sidosryhmien käyttöön. Ennakkoarviointi toteutetaan kehittävällä ja osalllistavalla otteella, jossa pääpaino on kehitysehdotuksissa ja valmistelutyön sparraamisessa. Lisäksi työssä tehdään SOVA-lainsäädännön mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Osana arviointia analysoidaan strategia-asiakirjaa, haastatellaan asiantuntijoita, kerätään tietoa sähköisellä kyselyllä sekä järjestetään fokusryhmäkeskusteluita. Arviointiraportti valmistuu loppuvuodesta 2020.