Toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden kehittämisen opit julki Kotkan foorumissa

Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa (ToKaSu) -hankkeessa selvitettiin kasvuvyöhykkeiden merkitystä ja niiden kehittämistarpeita Suomessa. Tiedot julkistettin Kotkan kaupunkikehittämisen Citizen*ship-foorumissa 11.5.2017. ToKaSu-hankkeessa kasvuvyöhykkeiden arviointia on kehitetty valtakunnallisten paikkatietojen perusteella. Arvioinnin kohteena on ollut erilaisen vuorovaikutuksen määrä ja sen suhteellinen merkitys, saavutettavuuden tuoma vuorovaikutuspotentiaali sekä vyöhykkeillä tapahtunut kasvu ja kehitys muun muassa väestön ja työssäkäynnin näkökulmista. Tietoa on lisäksi kartoitettu 39 kaupunkiseudun kehittäjien haastatteluilla sekä yrityksille suunnatulla verkkokyselyllä, johon vastasi lähes 2 300 yritystä.

Tulokset tarjoavat välineitä arvioida vyöhykkeitä ja suunnata kehittämistoimia siten, että vyöhykkeillä tapahtuva vuorovaikutus voidaan ottaa huomioon maakuntauudistuksen ja muiden muutosten yhteydessä. Kasvuvyöhykkeitä tunnistetaan eri aluetasoilla ja niitä käytetään työkaluina erityisesti alueiden markkinoinnissa, investointien houkuttelussa ja eri toimijoiden yhteistyön lisäämisessä yli hallinnollisten rajojen. Projekti toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.

Raportti: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=19701

Tiivistelmä MDI Newsissa: https://issuu.com/mdinews/docs/mdinews-10-170510-valmis

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa