Toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden kehittämisen opit julki Kotkan foorumissa

Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa (ToKaSu) -hankkeessa selvitettiin kasvuvyöhykkeiden merkitystä ja niiden kehittämistarpeita Suomessa. Tiedot julkistettin Kotkan kaupunkikehittämisen Citizen*ship-foorumissa 11.5.2017. ToKaSu-hankkeessa kasvuvyöhykkeiden arviointia on kehitetty valtakunnallisten paikkatietojen perusteella. Arvioinnin kohteena on ollut erilaisen vuorovaikutuksen määrä ja sen suhteellinen merkitys, saavutettavuuden tuoma vuorovaikutuspotentiaali sekä vyöhykkeillä tapahtunut kasvu ja kehitys muun muassa väestön ja työssäkäynnin näkökulmista. Tietoa on lisäksi kartoitettu 39 kaupunkiseudun kehittäjien haastatteluilla sekä yrityksille suunnatulla verkkokyselyllä, johon vastasi lähes 2 300 yritystä.

Tulokset tarjoavat välineitä arvioida vyöhykkeitä ja suunnata kehittämistoimia siten, että vyöhykkeillä tapahtuva vuorovaikutus voidaan ottaa huomioon maakuntauudistuksen ja muiden muutosten yhteydessä. Kasvuvyöhykkeitä tunnistetaan eri aluetasoilla ja niitä käytetään työkaluina erityisesti alueiden markkinoinnissa, investointien houkuttelussa ja eri toimijoiden yhteistyön lisäämisessä yli hallinnollisten rajojen. Projekti toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.

Raportti: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=19701

Tiivistelmä MDI Newsissa: https://issuu.com/mdinews/docs/mdinews-10-170510-valmis