Tilastokatsaus naisten tietotyöstä maaseudulla analysoi työvoiman sukupuolisegregaatiota – tietotyötä tekevien naisten määrä vähentynyt maaseutualueilla

Osana MDI:n toteuttamaa Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU) -hanketta laadittiin tilastokatsaus naisten tietotyöstä maaseudulla. Tilastokatsaus tarjoaa Tilastokeskuksen dataan perustuvan ajankohtaisen analyysin työvoiman sukupuolisegregaatiosta Suomessa kaupunki–maaseutuluokituksella sekä tietointensiivisen työn sukupuolisegregaatiosta Suomessa aluetasolla.

Uutta tietoa työmarkkinoiden sukupuolittumisesta

Suomen työmarkkinat ovat vuosikymmeniä olleet huomattavan jakautuneet miesvaltaisiin ja naisvaltaisiin aloihin. Erityisen voimakkaasti sukupuolittuneita aloja ovat muun muassa  terveys- ja sosiaalipalvelut, kaivostoiminta ja rakentaminen. Maaseudulla työmarkkinat ovat hieman voimakkaammin sukupuolittuneet kuin kaupungeissa.

Työvoiman sukupuolisegregaatiota on tyypillisesti tarkasteltu sektoreittain, päätoimialoittain tai maakunnittain. Sen sijaan tarkempi analyysi alueittain tai aluetyypeittäin puuttuu. Myöskään tietointensiivisen työn sukupuolisegregaatiota aluetasoilla ei ole tarkasteltu, vaikka tietointensiivisen työn mahdollisuuksien maaseudulla nähdään kasvaneen digitalisaation ja yleistyneen etätyön ansiosta.

Tietotyötä tekevät naiset työskentelevät erityisesti koulutusalalla ja asuvat pääosin kaupunkialueilla

Tilastokatsauksen perusteella voidaan todeta, että naisten tietotyö perustuu erityisesti koulutuksen alalla tehtyyn tietotyöhön ja että tietotyötä tekevät naiset asuvat pääosin kaupunkialueella. Tietotyötä tekevien naisten määrä on vähentynyt maaseudulla viimeisen viidentoista vuoden aikana. Sen sijaan tietotyötä tekevien naisten osuus kasvoi etenkin suurissa kasvavissa korkeakoulumaakunnissa. Lisäksi tietotyön miesvaltaisuus kasvoi tarkasteluajanjakson (2007–2018) aikana. Tietotyöpaikkojen määrä kasvoi etenkin miesvaltaisella informaatio ja viestintä -alalla.

Tutustu tilastokatsaukseen

Tilastokatsauksen kansikuva.
Lataa tilastokatsaus klikkaamalla kuvaa (PDF, 1,3 Mt).

Tilastokatsaus naisten tietotyöstä maaseudulla (PDF)

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa