Tilastokatsaus naisten tietotyöstä maaseudulla analysoi työvoiman sukupuolisegregaatiota – tietotyötä tekevien naisten määrä vähentynyt maaseutualueilla

Osana MDI:n toteuttamaa Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU) -hanketta laadittiin tilastokatsaus naisten tietotyöstä maaseudulla. Tilastokatsaus tarjoaa Tilastokeskuksen dataan perustuvan ajankohtaisen analyysin työvoiman sukupuolisegregaatiosta Suomessa kaupunki–maaseutuluokituksella sekä tietointensiivisen työn sukupuolisegregaatiosta Suomessa aluetasolla.

Uutta tietoa työmarkkinoiden sukupuolittumisesta

Suomen työmarkkinat ovat vuosikymmeniä olleet huomattavan jakautuneet miesvaltaisiin ja naisvaltaisiin aloihin. Erityisen voimakkaasti sukupuolittuneita aloja ovat muun muassa  terveys- ja sosiaalipalvelut, kaivostoiminta ja rakentaminen. Maaseudulla työmarkkinat ovat hieman voimakkaammin sukupuolittuneet kuin kaupungeissa.

Työvoiman sukupuolisegregaatiota on tyypillisesti tarkasteltu sektoreittain, päätoimialoittain tai maakunnittain. Sen sijaan tarkempi analyysi alueittain tai aluetyypeittäin puuttuu. Myöskään tietointensiivisen työn sukupuolisegregaatiota aluetasoilla ei ole tarkasteltu, vaikka tietointensiivisen työn mahdollisuuksien maaseudulla nähdään kasvaneen digitalisaation ja yleistyneen etätyön ansiosta.

Tietotyötä tekevät naiset työskentelevät erityisesti koulutusalalla ja asuvat pääosin kaupunkialueilla

Tilastokatsauksen perusteella voidaan todeta, että naisten tietotyö perustuu erityisesti koulutuksen alalla tehtyyn tietotyöhön ja että tietotyötä tekevät naiset asuvat pääosin kaupunkialueella. Tietotyötä tekevien naisten määrä on vähentynyt maaseudulla viimeisen viidentoista vuoden aikana. Sen sijaan tietotyötä tekevien naisten osuus kasvoi etenkin suurissa kasvavissa korkeakoulumaakunnissa. Lisäksi tietotyön miesvaltaisuus kasvoi tarkasteluajanjakson (2007–2018) aikana. Tietotyöpaikkojen määrä kasvoi etenkin miesvaltaisella informaatio ja viestintä -alalla.

Tutustu tilastokatsaukseen

Tilastokatsauksen kansikuva.
Lataa tilastokatsaus klikkaamalla kuvaa (PDF, 1,3 Mt).

Tilastokatsaus naisten tietotyöstä maaseudulla (PDF)

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa