Tervetuloa Herttoniemen visioiltaan 30.1.2018

MDI on mukana laatimassa Herttoniemen visiota. Ensimmäinen visioilta järjestetään tiistaina 30.1. klo 16.30 alkaen Herttoniemen yhteiskoulun (Heryk) ruokalassa, osoitteessa Kettutie 6 . Tule kertomaan mikä Länsi-Herttoniemessä, Herttoniemenrannassa, Herttoniemen yritysalueella ja Roihuvuoressa toimii ja mikä mättää sekä suunnittelemaan yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta. Tilaisuudessa on myynnissä kahvia ja pientä purtavaa.

Herttoniemen kaupunginosavisio on kokeiluhanke, jossa Helsingin kaupunki ja alueen asukkaat luovat yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta. Visiotyön taustalla on Helsingin kaupungin sitoutuminen osallisuuden kehittämiseen ja tarve löytää uusia toimintamalleja kaupunkiympäristöä koskevien virastojen yhdistyttyä yhdeksi toimialaksi. Visioprosessi mahdollistaa osallistumisen oman arjen ympäristön pitkän tähtäimen suunnitteluun sekä luo uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa kaupunkikehittämiseen. Kaupunginosavisio työstetään kevään aikana avoimissa visioilloissa. Työn tuloksena syntyy jaettu käsitys siitä, millainen on tulevaisuuden Herttoniemen kaupunginosa ja miten tuo tulevaisuus voidaan saavuttaa. Visiotyö kytkeytyy kolmeen alueella käynnistyvään kaupunkiympäristöä koskevaan hankkeeseen: 1) koulujen, päiväkotien, nuorisotilojen ja muiden julkisten tilojen tarpeen kartoittamiseen; 2) katujen, puistojen ja viheralueiden suunnitteluun; 3) Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamiskaavan suunnitteluperiaatteiden laatimiseen.

Herttoniemen visio ulottuu noin vuoteen 2030. Visiotyö tehdään vuoden 2018 aikana. Kevään ja loppukesän aikana järjestetään neljä kaikille avointa visioiltaa sekä sähköinen kysely.

Seuraavien visioiltojen päivämäärät:

Tiistai 19.3.2018 klo 17.00

Tiistai 25.4.2018 klo 17.00

Visio julkaistaan elokuussa kyläjuhlien yhteydessä

Lisätietoa: www.hel.fi/herttoniemenvisio

Visiotyötä valmistelee alueen toimijoista ja kaupungin toimijoista koostuva yhteistyöryhmä. Visiotyötä avustavat Akordi, MDI ja Mapita.

Yhteistyössä:
Helsingin kaupunki ja alueen toimijat
Herttoniemi-seura ry
Hertsikan Pumppu
Eloa Herttonimenrantaan ry
Roihuvuori-Seura ry

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa