Tavoitepajasta vauhtia Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian valmisteluun

MDI:n yhteistyö keskipohjalaisten toimijoiden kanssa sai jatkumoa, kun Keski-Pohjanmaalla työstettiin uutta maakuntakonsernin strategiaa perjantaina 16.3.2018. Strategian valmistelutyö on maakunnassa jaettu kokonaisuudessaan kolmeen eri työpajaan, joista viimeisimmän työpajan fasilitoinnista MDI pääsi vastaamaan.

Aikaisemmat työpajat olivat keskittyneet visioihin, arvoihin, talousvaikutusten ennakointiin, sidosryhmien kartoitukseen ja toimialuekohtaisiin SWOT-analyyseihin. Tämän työn pohjalta lähdettiinkin valmistelutyön viimeisessä työpajassa määrittelemään tärkeimpiä päätavoitteita ja niiden painopistealueita uudelle maakuntakonsernille. Tämän lisäksi hahmoteltiin keskeisiä mittareita, joilla päätavoitteiden toteutumista tullaan myöhemmin seuraamaan.

Tavoitepaja noudatteli valmistelutyön tulokulmana jo SWOT-työpajassa ollutta jaottelua toimialueisiin. MDI:n fasilitoinnin kautta pyrittiin muodostamaan mahdollisimman kattavat näkemykset toimialueiden tärkeimmistä suuntaviivoista ja niiden seurannasta sekä pienryhmätyön että laajemman työstön pohjalta. Työpajasta jäi käteen kosolti valmisteluaineistoa strategian kirjoitusvaiheeseen ja Keski-Pohjanmaa onkin nyt askeleen lähempänä uuden maakuntakonsernin rakentumista.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa