Tavoitepajasta vauhtia Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian valmisteluun

MDI:n yhteistyö keskipohjalaisten toimijoiden kanssa sai jatkumoa, kun Keski-Pohjanmaalla työstettiin uutta maakuntakonsernin strategiaa perjantaina 16.3.2018. Strategian valmistelutyö on maakunnassa jaettu kokonaisuudessaan kolmeen eri työpajaan, joista viimeisimmän työpajan fasilitoinnista MDI pääsi vastaamaan.

Aikaisemmat työpajat olivat keskittyneet visioihin, arvoihin, talousvaikutusten ennakointiin, sidosryhmien kartoitukseen ja toimialuekohtaisiin SWOT-analyyseihin. Tämän työn pohjalta lähdettiinkin valmistelutyön viimeisessä työpajassa määrittelemään tärkeimpiä päätavoitteita ja niiden painopistealueita uudelle maakuntakonsernille. Tämän lisäksi hahmoteltiin keskeisiä mittareita, joilla päätavoitteiden toteutumista tullaan myöhemmin seuraamaan.

Tavoitepaja noudatteli valmistelutyön tulokulmana jo SWOT-työpajassa ollutta jaottelua toimialueisiin. MDI:n fasilitoinnin kautta pyrittiin muodostamaan mahdollisimman kattavat näkemykset toimialueiden tärkeimmistä suuntaviivoista ja niiden seurannasta sekä pienryhmätyön että laajemman työstön pohjalta. Työpajasta jäi käteen kosolti valmisteluaineistoa strategian kirjoitusvaiheeseen ja Keski-Pohjanmaa onkin nyt askeleen lähempänä uuden maakuntakonsernin rakentumista.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen