Tavoitepajasta vauhtia Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian valmisteluun

MDI:n yhteistyö keskipohjalaisten toimijoiden kanssa sai jatkumoa, kun Keski-Pohjanmaalla työstettiin uutta maakuntakonsernin strategiaa perjantaina 16.3.2018. Strategian valmistelutyö on maakunnassa jaettu kokonaisuudessaan kolmeen eri työpajaan, joista viimeisimmän työpajan fasilitoinnista MDI pääsi vastaamaan.

Aikaisemmat työpajat olivat keskittyneet visioihin, arvoihin, talousvaikutusten ennakointiin, sidosryhmien kartoitukseen ja toimialuekohtaisiin SWOT-analyyseihin. Tämän työn pohjalta lähdettiinkin valmistelutyön viimeisessä työpajassa määrittelemään tärkeimpiä päätavoitteita ja niiden painopistealueita uudelle maakuntakonsernille. Tämän lisäksi hahmoteltiin keskeisiä mittareita, joilla päätavoitteiden toteutumista tullaan myöhemmin seuraamaan.

Tavoitepaja noudatteli valmistelutyön tulokulmana jo SWOT-työpajassa ollutta jaottelua toimialueisiin. MDI:n fasilitoinnin kautta pyrittiin muodostamaan mahdollisimman kattavat näkemykset toimialueiden tärkeimmistä suuntaviivoista ja niiden seurannasta sekä pienryhmätyön että laajemman työstön pohjalta. Työpajasta jäi käteen kosolti valmisteluaineistoa strategian kirjoitusvaiheeseen ja Keski-Pohjanmaa onkin nyt askeleen lähempänä uuden maakuntakonsernin rakentumista.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin