Sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuuskatsaus esittää vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat vuoteen 2035

Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? – Sopimuspalokuntatoiminnan vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat vuoteen 2035 tarkastelee sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden skenaarioita.

Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? Lue raportti Issuussa klikkamalla kuvaa. Kuva ja taitto: Anssi Kumpula.

Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli osana suomalaista pelastustoimen järjestelmää, joka on parhaillaan keskellä historiallista uudistusta. Samalla esimerkiksi väestö- ja aluerakenteen kehitys sekä muutokset työelämässä ja vapaa-ajalla asettavat omat haasteensa sopimuspalokuntien toimintaan.

– Tulevaisuustarkastelussa oli tavoitteena tarkastella monipuolisesti sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa ja rakentaa skenaariot, jotka huomioivat toiminnan monimuotoisuuden. Skenaariotyöllä voidaan tukea sopimuspalokuntatoiminnan kehittämistä tulevaisuussuuntautuneesti, kertoo asiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Henrika Ruokonen MDI:stä.

Tutkimus luo pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle ja tukee päätöksentekoa. Raportissa kuvataan kolme vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa sopimuspalokuntatoiminnalle ja se esittää viisi johtopäätöstä ja kehitämissuositusta. MDI toteutti tutkimuksen yhteistyössä Juha Heikkala Consultingin kanssa Suomen Palopäällystöliitolle, ja sitä rahoitti Palosuojelurahasto.

Materiaalit

Tiedote: Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus on julkaistu

Policy brief: Sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuudessa tilausta joustaville toimintatavoille, yhteistyölle ja suunnitelmalliselle kehittämiselle

Julkistamistilaisuuden tallenne (YouTube)

Podcast: Näkökulmia sopimuspalokuntien tulevaisuuteen

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa