Sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuuskatsaus esittää vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat vuoteen 2035

Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? – Sopimuspalokuntatoiminnan vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat vuoteen 2035 tarkastelee sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden skenaarioita.

Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? Lue raportti Issuussa klikkamalla kuvaa. Kuva ja taitto: Anssi Kumpula.

Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli osana suomalaista pelastustoimen järjestelmää, joka on parhaillaan keskellä historiallista uudistusta. Samalla esimerkiksi väestö- ja aluerakenteen kehitys sekä muutokset työelämässä ja vapaa-ajalla asettavat omat haasteensa sopimuspalokuntien toimintaan.

– Tulevaisuustarkastelussa oli tavoitteena tarkastella monipuolisesti sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa ja rakentaa skenaariot, jotka huomioivat toiminnan monimuotoisuuden. Skenaariotyöllä voidaan tukea sopimuspalokuntatoiminnan kehittämistä tulevaisuussuuntautuneesti, kertoo asiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Henrika Ruokonen MDI:stä.

Tutkimus luo pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle ja tukee päätöksentekoa. Raportissa kuvataan kolme vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa sopimuspalokuntatoiminnalle ja se esittää viisi johtopäätöstä ja kehitämissuositusta. MDI toteutti tutkimuksen yhteistyössä Juha Heikkala Consultingin kanssa Suomen Palopäällystöliitolle, ja sitä rahoitti Palosuojelurahasto.

Materiaalit

Tiedote: Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus on julkaistu

Policy brief: Sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuudessa tilausta joustaville toimintatavoille, yhteistyölle ja suunnitelmalliselle kehittämiselle

Julkistamistilaisuuden tallenne (YouTube)

Podcast: Näkökulmia sopimuspalokuntien tulevaisuuteen

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne