Sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuuskatsaus esittää vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat vuoteen 2035

Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? – Sopimuspalokuntatoiminnan vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat vuoteen 2035 tarkastelee sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden skenaarioita.

Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? Lue raportti Issuussa klikkamalla kuvaa. Kuva ja taitto: Anssi Kumpula.

Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli osana suomalaista pelastustoimen järjestelmää, joka on parhaillaan keskellä historiallista uudistusta. Samalla esimerkiksi väestö- ja aluerakenteen kehitys sekä muutokset työelämässä ja vapaa-ajalla asettavat omat haasteensa sopimuspalokuntien toimintaan.

– Tulevaisuustarkastelussa oli tavoitteena tarkastella monipuolisesti sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa ja rakentaa skenaariot, jotka huomioivat toiminnan monimuotoisuuden. Skenaariotyöllä voidaan tukea sopimuspalokuntatoiminnan kehittämistä tulevaisuussuuntautuneesti, kertoo asiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Henrika Ruokonen MDI:stä.

Tutkimus luo pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle ja tukee päätöksentekoa. Raportissa kuvataan kolme vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa sopimuspalokuntatoiminnalle ja se esittää viisi johtopäätöstä ja kehitämissuositusta. MDI toteutti tutkimuksen yhteistyössä Juha Heikkala Consultingin kanssa Suomen Palopäällystöliitolle, ja sitä rahoitti Palosuojelurahasto.

Materiaalit

Tiedote: Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus on julkaistu

Policy brief: Sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuudessa tilausta joustaville toimintatavoille, yhteistyölle ja suunnitelmalliselle kehittämiselle

Julkistamistilaisuuden tallenne (YouTube)

Podcast: Näkökulmia sopimuspalokuntien tulevaisuuteen

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa