Sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuuskatsaus esittää vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat vuoteen 2035

Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? – Sopimuspalokuntatoiminnan vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat vuoteen 2035 tarkastelee sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden skenaarioita.

Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? Lue raportti Issuussa klikkamalla kuvaa. Kuva ja taitto: Anssi Kumpula.

Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli osana suomalaista pelastustoimen järjestelmää, joka on parhaillaan keskellä historiallista uudistusta. Samalla esimerkiksi väestö- ja aluerakenteen kehitys sekä muutokset työelämässä ja vapaa-ajalla asettavat omat haasteensa sopimuspalokuntien toimintaan.

– Tulevaisuustarkastelussa oli tavoitteena tarkastella monipuolisesti sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa ja rakentaa skenaariot, jotka huomioivat toiminnan monimuotoisuuden. Skenaariotyöllä voidaan tukea sopimuspalokuntatoiminnan kehittämistä tulevaisuussuuntautuneesti, kertoo asiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Henrika Ruokonen MDI:stä.

Tutkimus luo pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle ja tukee päätöksentekoa. Raportissa kuvataan kolme vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa sopimuspalokuntatoiminnalle ja se esittää viisi johtopäätöstä ja kehitämissuositusta. MDI toteutti tutkimuksen yhteistyössä Juha Heikkala Consultingin kanssa Suomen Palopäällystöliitolle, ja sitä rahoitti Palosuojelurahasto.

Materiaalit

Tiedote: Sammuvaa, kytevää vai liekehtivää? Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus on julkaistu

Policy brief: Sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuudessa tilausta joustaville toimintatavoille, yhteistyölle ja suunnitelmalliselle kehittämiselle

Julkistamistilaisuuden tallenne (YouTube)

Podcast: Näkökulmia sopimuspalokuntien tulevaisuuteen

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa