Sitra on nostanut esiin tulevaisuusteemoja ja tietoa, mutta niitä käytetään päätöksenteossa vielä vähän

Toteuttamamme Tulevaisuuksien tekijä -raportti arvioi, miten Sitra on saavuttanut vaikuttavuustavoitteensa ”Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin” vuosien 2011–2018 aikana. Arvioinnin mukaan Sitran rooli korostuu erityisesti tulevaisuususkon ylläpitämisessä ja keskustelussa yhteisten visioiden merkityksestä. Merkittävää vaikuttavuus on ollut seuraavissa teemoissa: kestävyyskriisi, kiertotalous, heikot signaalit, kestävä hyvinvointi, jakamistalous ja kokeilukulttuuri.

Sitran haasteena arvioinnin mukaan on tulevaisuustiedon heikko hyödyntäminen päätöksenteossa. Arvioinnissa tuotettiin Sitralle viisi suositusta:

  • Kansainvälisiä verkostoja tulee hyödyntää laaja-alaisemmin
  • Organisaatioiden omaa tulevaisuuskyvykkyyttä tulee tukea aktivoijana ja mentorina
  • On valittava tarkoin ne teemat, joissa laajaa kansalaisvaikuttamista tarvitaan ja muilta osin keskittyä asiantuntijaekosysteemiin
  • Pitää selkeyttää roolia eri toimijoiden verkottajana
  • Täytyy ottaa aktiivisempaa roolia tiedon tulkinnan, ymmärtämisen ja soveltamisen tukijana

 

Lue lisää aiheesta: https://www.sitra.fi/uutiset/arviointi-sitra-tekee-tulevaisuutta-tutuksi/

Katso koko raportti: https://www.sitra.fi/julkaisut/vaikuttavuusarviointi-7-tulevaisuuksien-tekija/

 

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa