Sitra on nostanut esiin tulevaisuusteemoja ja tietoa, mutta niitä käytetään päätöksenteossa vielä vähän

Toteuttamamme Tulevaisuuksien tekijä -raportti arvioi, miten Sitra on saavuttanut vaikuttavuustavoitteensa ”Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin” vuosien 2011–2018 aikana. Arvioinnin mukaan Sitran rooli korostuu erityisesti tulevaisuususkon ylläpitämisessä ja keskustelussa yhteisten visioiden merkityksestä. Merkittävää vaikuttavuus on ollut seuraavissa teemoissa: kestävyyskriisi, kiertotalous, heikot signaalit, kestävä hyvinvointi, jakamistalous ja kokeilukulttuuri.

Sitran haasteena arvioinnin mukaan on tulevaisuustiedon heikko hyödyntäminen päätöksenteossa. Arvioinnissa tuotettiin Sitralle viisi suositusta:

  • Kansainvälisiä verkostoja tulee hyödyntää laaja-alaisemmin
  • Organisaatioiden omaa tulevaisuuskyvykkyyttä tulee tukea aktivoijana ja mentorina
  • On valittava tarkoin ne teemat, joissa laajaa kansalaisvaikuttamista tarvitaan ja muilta osin keskittyä asiantuntijaekosysteemiin
  • Pitää selkeyttää roolia eri toimijoiden verkottajana
  • Täytyy ottaa aktiivisempaa roolia tiedon tulkinnan, ymmärtämisen ja soveltamisen tukijana

 

Lue lisää aiheesta: https://www.sitra.fi/uutiset/arviointi-sitra-tekee-tulevaisuutta-tutuksi/

Katso koko raportti: https://www.sitra.fi/julkaisut/vaikuttavuusarviointi-7-tulevaisuuksien-tekija/

 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa