Sitra on nostanut esiin tulevaisuusteemoja ja tietoa, mutta niitä käytetään päätöksenteossa vielä vähän

Toteuttamamme Tulevaisuuksien tekijä -raportti arvioi, miten Sitra on saavuttanut vaikuttavuustavoitteensa ”Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin” vuosien 2011–2018 aikana. Arvioinnin mukaan Sitran rooli korostuu erityisesti tulevaisuususkon ylläpitämisessä ja keskustelussa yhteisten visioiden merkityksestä. Merkittävää vaikuttavuus on ollut seuraavissa teemoissa: kestävyyskriisi, kiertotalous, heikot signaalit, kestävä hyvinvointi, jakamistalous ja kokeilukulttuuri.

Sitran haasteena arvioinnin mukaan on tulevaisuustiedon heikko hyödyntäminen päätöksenteossa. Arvioinnissa tuotettiin Sitralle viisi suositusta:

  • Kansainvälisiä verkostoja tulee hyödyntää laaja-alaisemmin
  • Organisaatioiden omaa tulevaisuuskyvykkyyttä tulee tukea aktivoijana ja mentorina
  • On valittava tarkoin ne teemat, joissa laajaa kansalaisvaikuttamista tarvitaan ja muilta osin keskittyä asiantuntijaekosysteemiin
  • Pitää selkeyttää roolia eri toimijoiden verkottajana
  • Täytyy ottaa aktiivisempaa roolia tiedon tulkinnan, ymmärtämisen ja soveltamisen tukijana

 

Lue lisää aiheesta: https://www.sitra.fi/uutiset/arviointi-sitra-tekee-tulevaisuutta-tutuksi/

Katso koko raportti: https://www.sitra.fi/julkaisut/vaikuttavuusarviointi-7-tulevaisuuksien-tekija/