Siirtolaisuusinstituutti palkitsee Timo Aron muuttoliikkeeseen liittyvästä merkittävästä työstä John Morton -palkinnolla

Siirtolaisuusinstituutin hallitus on myöntänyt vuoden 2020 John Morton -palkinnon MDI:n johtavalle asiantuntijalle Timo Arolle. Tunnustus jaetaan vuosittain muuttoliikkeiden ja monikulttuurisuuden hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta työstä tai teosta Suomessa. Palkintoa on jaettu vuodesta 2010.

”John Morton -palkinnon saaminen on iso tunnustus henkilökohtaisesti, mutta vielä suurempi kunnia maan sisäiseen muuttoliikkeeseen liittyvälle tutkimukselle ja monitieteiselle tutkimusperinteelle. Muuttoliike on usein taustalla oleva tekijä, joka vaikuttaa kaikkialle ja kaikkeen kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla”, sanoo Timo Aro.

Timo Aro pitämässä asiantuntijapuheenvuoroa.
Timo Aro on alue-, kaupunki- ja väestönkehityksen asiantuntija, joka on erikoistunut työurallaan laaja-alaisesti kunta- ja kaupunkikehittämiseen sekä alue- ja väestönkehityksen kysymyksiin useissa eri tehtävissä ja rooleissa. Kuva: Anssi Kumpula.

Aron tärkeimmät tutkimukselliset intressit liittyvät alue- ja väestönkehitykseen, erityisesti muuttoliiketutkimukseen, josta hän on tehnyt akateemiset opinnäytteensä ja tärkeimmät tieteelliset artikkelinsa. Hän on myös kirjoittanut ja julkaissut runsaasti aihepiiriin liittyviä julkaisuja sekä toiminut asiantuntijana alue- ja kaupunkikehittämiseen liittyvissä neuvottelukunnissa ja jaostoissa. Viime vuosina Aro on työskennellyt Suomen alueiden ja tietopohjaisen aluekehittämisen tukemiseksi mm. olemalla mukana MDI Tietopalvelun rakentamisessa.

Aro on tunnustettu kansallisena asiantuntijana alue- ja väestönkehitykseen sekä tulevaisuuden väestönkehitykseen ja -ennusteisiin liittyvissä kysymyksissä. Hän esiintyy usein mediassa väestönkehityksen ja muuttoliikkeen asiantuntijana ja on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija alue- ja väestönkehitykseen liittyvissä kysymyksissä, sekä aktiivinen Twitterin käyttäjä, jolla on lähes 10 000 seuraajaa. Aron tviiteissä painottuvat erityisesti havainnolliset ja visualisoidut kartat muuttoliikkeestä, väestökehityksestä ja yleisesti aluekehityksestä Suomessa.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa