Selvitys tuo esiin hyviä toimintamalleja alueellisen sote-tki-toiminnan koordinointiin ja hallintaan

Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta parantaa sote-palvelujen laatua, hillitsee kustannusten kasvua ja lisää alueellista vetovoimaa. Kansallista yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä alueellista strategista koordinointia tarvitaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen tarjoaa konkreettisia esimerkkejä hyvistä TKI-toimintamalleista organisaatioiden hyödynnettäväksi. Selvitys kokoaa esimerkkejä mm. TKI-toiminnan strategisesta laaja-alaisuudesta, sidosryhmien osallistamisesta, tulosten levittämisestä ja kaupallistamismahdollisuuksista, joita hankerahoitus tarjoaa.

Haasteeksi on osoittautunut toiminnan järjestäytyminen alueiden sisällä, ja edellytykset sekä investoinnit TKI-toimintaan vaihtelevat. Ohjaus ja kannusteet eivät myöskään muodosta johdonmukaista kokonaisuutta. Jatkossa TKI-toiminnan kirkastamiseen tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä, sekä koordinointiin yhteisiä rakenteita alueiden sisällä ja välillä.

Tutkimuksen toteuttivat Forefront Oy, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja NHG Consulting Oy.

Kehittämisehdotukset tiiviisti:

  1. Kansallisesti ja aluetasolla tarvitaan toiminnan strategisuutta ja pitkäjänteisyyttä ja TKI-toiminnan hallintaa on syytä kehittää kaikilla tasoilla.
  2. Alueiden sisäiseen ja väliseen TKI-toiminnan koordinaatioon ja suunnitteluun tarvitaan yhteisiä rakenteita.
  3. TKI-toiminnan hyvien käytäntöjen systemaattiseen vuoropuhelua ja juurruttamista tarvitaan, ja niihin tulee panostaa.
  4. Innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön toimintamalleja tulee selkeyttää ja ratkaisuja hakea yhdessä.

Lue tiedote.

Tutustu tutkimusraporttiiin:
Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa