Selvitys tuo esiin hyviä toimintamalleja alueellisen sote-tki-toiminnan koordinointiin ja hallintaan

Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta parantaa sote-palvelujen laatua, hillitsee kustannusten kasvua ja lisää alueellista vetovoimaa. Kansallista yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä alueellista strategista koordinointia tarvitaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen tarjoaa konkreettisia esimerkkejä hyvistä TKI-toimintamalleista organisaatioiden hyödynnettäväksi. Selvitys kokoaa esimerkkejä mm. TKI-toiminnan strategisesta laaja-alaisuudesta, sidosryhmien osallistamisesta, tulosten levittämisestä ja kaupallistamismahdollisuuksista, joita hankerahoitus tarjoaa.

Haasteeksi on osoittautunut toiminnan järjestäytyminen alueiden sisällä, ja edellytykset sekä investoinnit TKI-toimintaan vaihtelevat. Ohjaus ja kannusteet eivät myöskään muodosta johdonmukaista kokonaisuutta. Jatkossa TKI-toiminnan kirkastamiseen tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä, sekä koordinointiin yhteisiä rakenteita alueiden sisällä ja välillä.

Tutkimuksen toteuttivat Forefront Oy, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja NHG Consulting Oy.

Kehittämisehdotukset tiiviisti:

  1. Kansallisesti ja aluetasolla tarvitaan toiminnan strategisuutta ja pitkäjänteisyyttä ja TKI-toiminnan hallintaa on syytä kehittää kaikilla tasoilla.
  2. Alueiden sisäiseen ja väliseen TKI-toiminnan koordinaatioon ja suunnitteluun tarvitaan yhteisiä rakenteita.
  3. TKI-toiminnan hyvien käytäntöjen systemaattiseen vuoropuhelua ja juurruttamista tarvitaan, ja niihin tulee panostaa.
  4. Innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön toimintamalleja tulee selkeyttää ja ratkaisuja hakea yhdessä.

Lue tiedote.

Tutustu tutkimusraporttiiin:
Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa