Selvitys tuo esiin hyviä toimintamalleja alueellisen sote-tki-toiminnan koordinointiin ja hallintaan

Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta parantaa sote-palvelujen laatua, hillitsee kustannusten kasvua ja lisää alueellista vetovoimaa. Kansallista yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä alueellista strategista koordinointia tarvitaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen tarjoaa konkreettisia esimerkkejä hyvistä TKI-toimintamalleista organisaatioiden hyödynnettäväksi. Selvitys kokoaa esimerkkejä mm. TKI-toiminnan strategisesta laaja-alaisuudesta, sidosryhmien osallistamisesta, tulosten levittämisestä ja kaupallistamismahdollisuuksista, joita hankerahoitus tarjoaa.

Haasteeksi on osoittautunut toiminnan järjestäytyminen alueiden sisällä, ja edellytykset sekä investoinnit TKI-toimintaan vaihtelevat. Ohjaus ja kannusteet eivät myöskään muodosta johdonmukaista kokonaisuutta. Jatkossa TKI-toiminnan kirkastamiseen tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä, sekä koordinointiin yhteisiä rakenteita alueiden sisällä ja välillä.

Tutkimuksen toteuttivat Forefront Oy, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja NHG Consulting Oy.

Kehittämisehdotukset tiiviisti:

  1. Kansallisesti ja aluetasolla tarvitaan toiminnan strategisuutta ja pitkäjänteisyyttä ja TKI-toiminnan hallintaa on syytä kehittää kaikilla tasoilla.
  2. Alueiden sisäiseen ja väliseen TKI-toiminnan koordinaatioon ja suunnitteluun tarvitaan yhteisiä rakenteita.
  3. TKI-toiminnan hyvien käytäntöjen systemaattiseen vuoropuhelua ja juurruttamista tarvitaan, ja niihin tulee panostaa.
  4. Innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön toimintamalleja tulee selkeyttää ja ratkaisuja hakea yhdessä.

Lue tiedote.

Tutustu tutkimusraporttiiin:
Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio