Selvitys tuo esiin hyviä toimintamalleja alueellisen sote-tki-toiminnan koordinointiin ja hallintaan

Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta parantaa sote-palvelujen laatua, hillitsee kustannusten kasvua ja lisää alueellista vetovoimaa. Kansallista yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä alueellista strategista koordinointia tarvitaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen tarjoaa konkreettisia esimerkkejä hyvistä TKI-toimintamalleista organisaatioiden hyödynnettäväksi. Selvitys kokoaa esimerkkejä mm. TKI-toiminnan strategisesta laaja-alaisuudesta, sidosryhmien osallistamisesta, tulosten levittämisestä ja kaupallistamismahdollisuuksista, joita hankerahoitus tarjoaa.

Haasteeksi on osoittautunut toiminnan järjestäytyminen alueiden sisällä, ja edellytykset sekä investoinnit TKI-toimintaan vaihtelevat. Ohjaus ja kannusteet eivät myöskään muodosta johdonmukaista kokonaisuutta. Jatkossa TKI-toiminnan kirkastamiseen tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä, sekä koordinointiin yhteisiä rakenteita alueiden sisällä ja välillä.

Tutkimuksen toteuttivat Forefront Oy, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja NHG Consulting Oy.

Kehittämisehdotukset tiiviisti:

  1. Kansallisesti ja aluetasolla tarvitaan toiminnan strategisuutta ja pitkäjänteisyyttä ja TKI-toiminnan hallintaa on syytä kehittää kaikilla tasoilla.
  2. Alueiden sisäiseen ja väliseen TKI-toiminnan koordinaatioon ja suunnitteluun tarvitaan yhteisiä rakenteita.
  3. TKI-toiminnan hyvien käytäntöjen systemaattiseen vuoropuhelua ja juurruttamista tarvitaan, ja niihin tulee panostaa.
  4. Innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön toimintamalleja tulee selkeyttää ja ratkaisuja hakea yhdessä.

Lue tiedote.

Tutustu tutkimusraporttiiin:
Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne