Selvitimme maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua – uudistuksen valmistelua leimasi epävarmuuden ja epäselvyyden ilmapiiri

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua selvittävä raporttimme on nyt julkaistu. Loppuraportti nostaa esiin uudistuksen valmistelussa esiin tulleita haasteita ja onnistumisia.

Juha Sipilän hallituksen suurin kärkihanke oli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän ja aluehallinnon uudistus. Uudistuksen valmistelu viivästyi hallituskauden aikana useita kertoja, joten sen toimeenpanoa lykättiin. Lopulta uudistuksen perustuslailliset ongelmat kaatoivat sen ja samalla Sipilän hallituksen.

Uudistuksen valmisteluun sisältyi loppuraporttimme mukaan useita haasteita. Keskeiset ongelmat kytkeytyvät poliittiseen johtamiseen ja päätöksentekoon. Maakunta- ja sote-uudistuksen laajuudesta johtuen olisi tarvittu yhteistä tahtotilaa yli hallituskausien. Käytännön valmistelutyötä haittasivat epärealistinen aikataulu, hankaluudet lainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanon aloittaminen ennen lakien valmistumista. Lisäksi selvitys osoitti, että valmistelutyö kannattaa vaiheistaa hallittaviin kokonaisuuksiin, eikä yrittää uudistaa kaikkea kerralla.

Uudistuksen valmistelu onnistui lisäämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä kansallisella ja alueellisella tasolla ja niiden välissä. Maakunnallinen valmistelu on tutustuttanut eri sektorien toimijoita toisiinsa, ja lisääntynyt yhteistyö on kasvattanut luottamusta.

Hankkeen tavoitteena oli luoda uudistuksen toimeenpanon tilannekuva sekä tuottaa hyötyä uudistuksen toimeenpanon valmisteluun niin alueilla kuin kansallisesti. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimushanke toteutettiin valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. MDI:n johtamaan tutkimuskonsortioon kuuluivat Frisky & Anjoy Oy ja NHG Consulting Oy.

Lue koko raportti ja lisätietoja : https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/raportti-repullinen-oppeja-tulevaan-mita-jai-kateen-maakunta-ja-sote-uudistuksesta-

 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa