Selvitimme maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua – uudistuksen valmistelua leimasi epävarmuuden ja epäselvyyden ilmapiiri

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua selvittävä raporttimme on nyt julkaistu. Loppuraportti nostaa esiin uudistuksen valmistelussa esiin tulleita haasteita ja onnistumisia.

Juha Sipilän hallituksen suurin kärkihanke oli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän ja aluehallinnon uudistus. Uudistuksen valmistelu viivästyi hallituskauden aikana useita kertoja, joten sen toimeenpanoa lykättiin. Lopulta uudistuksen perustuslailliset ongelmat kaatoivat sen ja samalla Sipilän hallituksen.

Uudistuksen valmisteluun sisältyi loppuraporttimme mukaan useita haasteita. Keskeiset ongelmat kytkeytyvät poliittiseen johtamiseen ja päätöksentekoon. Maakunta- ja sote-uudistuksen laajuudesta johtuen olisi tarvittu yhteistä tahtotilaa yli hallituskausien. Käytännön valmistelutyötä haittasivat epärealistinen aikataulu, hankaluudet lainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanon aloittaminen ennen lakien valmistumista. Lisäksi selvitys osoitti, että valmistelutyö kannattaa vaiheistaa hallittaviin kokonaisuuksiin, eikä yrittää uudistaa kaikkea kerralla.

Uudistuksen valmistelu onnistui lisäämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä kansallisella ja alueellisella tasolla ja niiden välissä. Maakunnallinen valmistelu on tutustuttanut eri sektorien toimijoita toisiinsa, ja lisääntynyt yhteistyö on kasvattanut luottamusta.

Hankkeen tavoitteena oli luoda uudistuksen toimeenpanon tilannekuva sekä tuottaa hyötyä uudistuksen toimeenpanon valmisteluun niin alueilla kuin kansallisesti. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimushanke toteutettiin valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. MDI:n johtamaan tutkimuskonsortioon kuuluivat Frisky & Anjoy Oy ja NHG Consulting Oy.

Lue koko raportti ja lisätietoja : https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/raportti-repullinen-oppeja-tulevaan-mita-jai-kateen-maakunta-ja-sote-uudistuksesta-