Satakunnan alue-ennakoinnin uudistaminen

Satakuntaliiton aluekehittämisen yksi osa-alue on alue-ennakointi, joka on väline tulevaisuuteen suuntautuvan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Satakunnassa alueellista ennakointia hyödynnetään mm. maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinnassa sekä ajantasaisen alueellisen kehityskuvan seurannassa. Satakuntaliitto koordinoi maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä. Tavoitteena on maa- kunnallisen yhteistyön vahvistaminen sekä pysyvän ennakointiverkoston kokoaminen. MDI tukee Satakuntaliittoa alue-ennakoinnin toimintamallin uudistamisessa toimintaympäristön ennakoinnin ja seurannan osalta. Työ pitää sisällään mm. alueellisten ennakointisolujen toiminnan pilotoinnin ja ennakoinnin vuosikellon täsmentämisen. Työ valmistuu kesäkuussa 2016.

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022