Satakunnan alue-ennakoinnin uudistaminen

Satakuntaliiton aluekehittämisen yksi osa-alue on alue-ennakointi, joka on väline tulevaisuuteen suuntautuvan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Satakunnassa alueellista ennakointia hyödynnetään mm. maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinnassa sekä ajantasaisen alueellisen kehityskuvan seurannassa. Satakuntaliitto koordinoi maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä. Tavoitteena on maa- kunnallisen yhteistyön vahvistaminen sekä pysyvän ennakointiverkoston kokoaminen. MDI tukee Satakuntaliittoa alue-ennakoinnin toimintamallin uudistamisessa toimintaympäristön ennakoinnin ja seurannan osalta. Työ pitää sisällään mm. alueellisten ennakointisolujen toiminnan pilotoinnin ja ennakoinnin vuosikellon täsmentämisen. Työ valmistuu kesäkuussa 2016.