Rikastuttavia verkostoja rakentamassa – Tuunaa tuottoa vol. 2

MDI oli mukana sparraajan ja fasilitaattorin roolissa 2016–2017 kestäneessä Tuunaa tuottoa vol. 2 -hankkeessa, joka kokosi neljäkymmentä luovien alojen yrittäjää yhteen Itä- ja Länsi-Uudeltamaalta,  Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Suomesta ja Etelä-Savosta. Hankkeessa luotiin niin alueellisia kuin kansallisia yritysverkostoja, hiottiin myyntitaitoja, kehitettiin uusia palvelutuotteita, tehtiin yhteistarjouksia potentiaalisille asiakkaille ympäri Suomea – ja tehtiin kauppaa. Hankkeen aikana verkostossa syntyi uusia yrityksiä, uusia tuotteita ja  uusia asiakkkuuksia. Tuoton tuunaaminen todella onnistui – tuotto oli niin uutta kauppaa kuin kumppanuuksiakin. Mikä parasta, verkosto, joka hankkeen aikana muodostui, jäi elämään ja jatkaa toimintaansa omillaan avaten ovia myös uusille verkostojäsenille. Lisätietoa www.tuunaatuottoa.fi.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa