Yrityskaupunki Joensuu

Joensuun kaupunki – Idän houkuttelevin -strategiassa yhdeksi erottautumistekijäksi on määritelty ”Yrityskaupunki Joensuu”. Kaupungin kasvulle, elinkeinopolitiikalle ja yrittäjäystävällisyydelle on määritelty konsernitason tavoitteet tarkemmin Joensuun kaupungin strategiassa.

Tämän prosessin kautta alkuvuoden 2023 aikana Yrityskaupunki Joensuulle määritellään tarkempi tavoiteasettelu, sisältö ja toimenpiteet, jotka muodostavat Yrityskaupunki Joensuu -ohjelman.

Työn lopputuotoksena syntyy MS Powerpoint -muotoinen yrityskaupunki Joensuu -ohjelma, joka hyväksytetään kaupunginhallituksessa. Ohjelma laaditaan Joensuun kaupungille, mutta se ohjaa jatkossa koko kaupunkikonsernin toimintaa.

Tilaaja vastaa työn ohjauksesta ja tilaisuuksien fasiliteetteihin liittyvistä asioista, eli mm. tarvittavista tilavarauksista ja niiden kustannuksista, tarjoiluista sekä tilaisuuksiin ilmoittautumisista. Ohjelman valmisteluun liittyvät kyselyt ja haastattelut voidaan toteuttaa kaupungin sekä kaupungin kumppanien asiakasrekisterien yhteystietojen perusteella. MDI:n lisäksi myös tilaaja markkinoi ja jakaa kyselyä omissa kanavissaan.

Ohjelman laatiminen on laajasti osallistava, innostava ja vuorovaikutteinen prosessi. Työhön sisältyy yritysten ja olennaisten sidosryhmien ennakkohaastattelujen lisäksi laaja yrityspeiton kysely, syvähaastatteluja ja yhteistä työskentelyä työpajoissa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan