Ylöjärven elinkeino-ohjelman päivitys

Ylöjärven Yrityspalvelut Oy toimii kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiönä ja vastaa kaupungin yritysneuvonnasta, tonttitarjonnasta ja elinkeinojen kehittämisestä. MDI tuki Ylöjärven uuden elinkeino-ohjelman laadintaa vuonna 2018 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti. Työssä tuotettiin analyysi Ylöjärven elinkeinojen kehityksestä 2010-luvulla ja tehtiin vertailu Ylöjärven positiosta suhteessa Kaarinan, Kangasalan ja Nokian kehitykseen. Kaupunginhallitukselle ja kehittämistoimikunnalle toteutetussa työpajassa tehtiin kaupunkistrategian pohjalta linjaukset elinkeino-ohjelman painopisteistä ja hahmoteltiin keskisimpiä tavoitteita vuoteen 2026. Lisäksi listattiin tuleville vuosille tarvittavia toimenpiteitä. MDI taittoi elinkeino-ohjelman lopuksi kaupungin visuaaliselle ilmeelle.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan